Over Arts en Zorg Groep

De afgelopen 10 jaar is Arts en Zorg uitgegroeid tot de grootste eerstelijnsorganisatie van Nederland. Gezien de omvang en soorten activiteiten, bestaat onze organisatie uit drie onderdelen:

Arts en Zorg - Zorgbedrijf 

Ons zorgbedrijf heeft een aantal belangrijke resultaten bereikt, waaronder: 
 • vernieuwende en vraaggestuurde geïntegreerde eerstelijnszorg door heel Nederland voor 200.000 patiënten; 
 • voor onze patiënten en zorgverleners hebben we nieuwe digitale (huisartsen)diensten ontwikkeld, zoals chat, videoconsult en een persoonlijke gezondheidsomgeving; 
 • in september 2020 openden we onze eerste 'digital first praktijk': DocLine. Bij DocLine kan de patiënt online een afspraak maken of een vraag stellen. De dokter voert de consulten op afstand uit via chat, met een telefonische of een videoconsult. De patiënt gaat alleen naar de huisartsenpraktijk als het écht nodig is. Zo maken we huisartsenzorg makkelijker, sneller en toch dichtbij. 
 • we ondersteunen 10 zelfstandige gezondheidscentra, onze samenwerkingspraktijken, bij het realiseren van een efficiënte praktijkvoering, kwaliteitsverbeteringen, inzicht in zorg- en managementinformatie, digitalisering en organisatie van de backoffice; 
 • een nieuwe financieringsstructuur gebaseerd op goede zorguitkomsten met zorgverzekeraars; 
 • eerstelijnsdiagnostiek in eigen hand via ons eigen Zelfstandig Behandelcentrum; 
 • onze afdeling Clinical Business Intelligence geeft ons 'real time' inzicht in onze data en zorgt voor een doorlopend klanttevredensheidonderzoek; 
 • we hebben een medisch callcenter dat 24 uur per dag. 7 dagen per week bereikbaar is en bemand wordt door huisartsen en doktersassistenten. 

Zorg in opdracht 

Onze organisatie richt zich ook op het bieden van zorg in opdracht, vaak aan bijzondere doelgroepen die geen of beperkt toegang hebben tot de reguliere zorg in Nederland: 
 • sinds 2008 leveren we zorg aan arrestanten van de politie Haaglanden; 
 • in verschillende justitiële inrichtingen hebben we huisartsenzorg geleverd aan justitiabelen; 
 • sinds 1 januari 2018 zijn we, in opdracht van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, verantwoordelijk voor de curatieve gezondheidszorg voor alle asielzoekers in Nederland (via GZA en RMA); 
 • sinds 1 januari 2021 zijn we, in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport, verantwoordelijk voor een nieuwe overkoepelende huisartsenorganisatie op Bonaire; 
 • vanaf 1 januari 2022 zijn we, in opdracht van de Stichting ZiektekostenVerzekering Krijgsmacht, samen met zorgverzekeraar DSW de feitelijk uitvoerend zorgverzekeraar voor alle 40.000 actieve militairen in Nederland. 

Gezond.nl 

Gezond.nl ontwikkelt digitale diensten en infrastructuur waarmee de patiënten snel, persoonlijk en eenvoudig antwoord krijgen op vragen op het gebied van gezondheid en vitaliteit. Via het zorgaanbiedersportaal van Gezond.nl is het op dit moment mogelijk om: 
 • Live te chatten over zorgvragen;
 • Online afspraken te maken; 
 • Herhaalmedicatie aan te vragen; 
 • Videoconsult met zorgverlener te voeren; 
 • Labuitslagen te bekijken; 
 • Medisch dossier in te zien. 
Gezond.nl heeft tot slot een persoonlijke gezondheidsomgeving gebouwd. Deze persoonlijke gezondheidsomgeving is MedMij-gecertificeerd. Onze digitale diensten worden in de toekomst verder uitgebreid. 
 

Waar staan wij voor 

 

Onze waarden

Wij bieden hoogwaardige zorg die ruim beschikbaar is, goed bereikbaar is en die zo doelmatig mogelijk is georganiseerd.