Slimme oplossingen houden goede zorg dichtbij in Enschede

22-12-2015
Slimme oplossingen houden goede zorg dichtbij in Enschede

Betere zorg dichter bij huis, tevredener patiënten en minder hoge zorgkosten. Dit is het resultaat van onze samenwerking met Menzis. Samen bedachten we een nieuw model om onnodige zorgkosten te voorkomen.

 


18 december 2015

De eerste gezondheidscentra die meedoen, zijn Enschede Noord, Twekkelerveld en Wesselerbrink. Samen zorgen zij voor 30.000 inwoners van de gemeente Enschede.

Menzis en Arts en Zorg proberen samen de kosten in de zorg te beheersen door gebruik te maken van het nieuwe ‘shared savings’ model. Door meer zorg in de gezondheidscentra te organiseren -wat voorheen in het ziekenhuis gedaan werd- kan de zorg een stuk goedkoper worden. 

Een deel van het bespaarde geld blijft bij Menzis. Dit wordt via de premie teruggegeven aan de verzekerden. Een ander deel van de besparing gaat naar Arts en Zorg. Arts en Zorg investeert dit in de verbetering van de kwaliteit van zorg in de Enschedese gezondheidscentra. 

De besparing wordt dus gedeeld en komt via twee wegen terug naar de Enschedese patiënt: in de vorm van betere zorg en een lagere premie.

Zorg dichterbij

Voor Arts en Zorg ligt er de uitdaging om de zorg slimmer te organiseren, zodat er geld wordt bespaard.

Amon van den Borg  Amon van den Borg (directeur van Arts en Zorg):

"Die mogelijkheden zijn er zeker. Zo kunnen sommige vormen van zorg vanuit het ziekenhuis verplaatst worden naar het gezondheidscentrum. Hiermee besparen we zorgkosten, want ziekenhuiszorg is duurder. Bovendien is het prettig voor de patiënten, want zij kunnen de zorg dichtbij huis krijgen bij de eigen huisarts. Ook hoeft de patiënt geen eigen risico te betalen bij de huisarts en wel in het ziekenhuis.

Een mooi voorbeeld is de zorg voor huidklachten. De dermatoloog uit het ziekenhuis houdt af en toe spreekuur op het gezondheidscentrum. Hij kijkt dan samen met de huisarts naar patiënten die de huisarts anders had doorverwezen. De patiënt is snel aan de beurt en hoeft niet naar het ziekenhuis, de huisarts leert van de dermatoloog én de zorg is minder duur. Een voordeel voor iedereen. Ook zorgen we er bijvoorbeeld voor dat mensen met COPD (een chronische luchtweginfectie) niet voor elke controle naar het ziekenhuis hoeven.

De huisarts is de hoofdbehandelaar. Daarnaast kan bespaard worden op medicijnen. Door beter te kijken naar de juiste medicatie en de hoeveelheid kan verspilling worden voorkomen. Dat is beter voor de patiënt en het bespaart kosten. Iedereen deelt in deze verbeteringen."

Kwaliteit voorop

Voor Menzis is het in het nieuwe model belangrijk dat de besparingen in zorgkosten nooit ten koste gaan van de kwaliteit van zorg en de patiënttevredenheid.

Hannes Seesing   Hannes Seesing (Menzis):

"Besparen alleen mag nooit het doel zijn. We meten de kwaliteit van zorg en Arts en Zorg doet regelmatig onderzoek naar hoe tevreden patiënten zijn. Kwaliteit en patiënttevredenheid moeten ten minste gelijk blijven en bij voorkeur beter worden, anders keren we de besparing niet of deels uit."

Meer tijd voor de patiënt

Arts en Zorg organiseert de zorg dus slimmer en er is nóg een effect. Immers, Arts en Zorg investeert de bereikte besparingen uit het ‘shared savings’ in de Enschedese gezondheidscentra. Amon van den Borg:

"We investeren het onder meer in de aanschaf van apparatuur en online dienstverlening, waarmee we patiënten meer mogelijkheden bieden voor zorg aan huis. Denk aan beeldbellen in de nabije toekomst.

Daarnaast gebruiken we het geld om meer tijd aan de patiënt te kunnen besteden. De huisarts gaat meer in gesprek met de patiënt voordat de verwijzing naar het ziekenhuis plaatsvindt. Wat wil de patiënt? Een doorverwijzing of nog even aankijken? Wat zijn de slagingskansen? Zijn er alternatieven? Samen de tijd nemen om een goed doordachte beslissing te nemen, dat waarderen patiënten zeer bij hun huisarts.

Ook dat kan dankzij dit nieuwe model. We zijn dus blij dat Menzis het initiatief neemt en samen met ons de nek wil uitsteken. Dat is goed voor de patiënten en voor de huisarts."

Hannes Seesing is het daarmee eens:

"Het mooie van het shared savings model vinden wij dat huisartsen niet alleen gaan nadenken over de zorg, maar ook over de kosten van de zorg. Kwaliteit en prijs worden een gedeelde verantwoordelijkheid. En de patiënt, die wint op alle fronten: betere zorg, dichter bij huis, een betaalbare premie en minder snel aanspraak op het eigen risico.

In de toekomst verwachten we steeds meer voordeel voor de patiënt. In Duitsland en de VS, wordt al meerdere jaren met dit model gewerkt. Daar gebruiken gezondheidscentra de besparingen bijvoorbeeld om gezondheidsprogramma’s voor patiënten op te zetten.

Zo kunnen ziekte en zorg worden voorkomen. Dat is voor ons een mooi vergezicht."

 


Lees meer:

 

Artikel over deze samenwerking in Skipr 

Artikel zoals gepubliceerd in plaatselijke kranten o.a. West Twente

22-12-2015

Theme picker