Arts en Zorg wint aanbesteding curatieve zorg asielzoekers

9-03-2017
Arts en Zorg wint aanbesteding curatieve zorg asielzoekers

Het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft na een zorgvuldig aanbestedingstraject de curatieve zorg definitief gegund aan Arts en Zorg. Zorgverzekeraar DSW zal als partner van Arts en Zorg verantwoordelijk zijn voor de inkoop van zorg, de administratie en declaratieverwerking binnen deze overeenkomst.

Aanbesteding

De aanbesteding werd door COA georganiseerd samen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De uitvoering van de dienstverlening zal ingaan op 1 januari 2018 en kent een duur van minimaal vier jaar met de mogelijkheid tot een verlenging, tot maximaal 8 jaar.

In de aanbesteding stonden de toegankelijkheid van de zorg, de flexibiliteit om in te spelen op de wisselende instroom van asielzoekers, de kwaliteit en de betaalbaarheid van de curatieve zorg centraal. Asielzoekers in Nederland kunnen aanspraak maken op zorg conform de Regeling Zorg Asielzoekers.

Robuuste combinatie

Amon van den Borg, algemeen directeur van Arts en Zorg: “We zijn zeer verheugd over deze gunning. Als organisatie zijn we klaar voor de uitvoering van deze verantwoordelijke opdracht. We kijken uit naar de samenwerking met DSW en de vele zorgaanbieders in het land die op dit moment reeds goede zorg aan asielzoekers bieden.”

De komende maanden zal de nieuwe combinatie Arts en Zorg en DSW met de huidige contractpartner werken aan een succesvolle transitie.

Over Arts en Zorg

Arts en Zorg is een innovatieve organisatie van geïntegreerde eerstelijns gezondheidscentra waarin huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers en psychologische zorgverleners nauw met elkaar samenwerken. Arts en Zorg biedt haar diensten op landelijke schaal aan, onder meer vanuit regionale gezondheidscentra. Het doel is laagdrempelige zorg dicht bij de patiënt te bieden die is afgestemd op de zorgvraag uit de wijk. Meer informatie is te vinden op de pagina Over Arts en Zorg.

Website GZA en RMA live

Op de website van GZA staat informatie over de organisatie van zorg op de COA-locaties. Denk hierbij aan informatie over de Praktijklijn, medicijngebruik en openings- en spreekuurtijden van alle GZA-locaties. Deze website is in 3 talen; Nederlands, Engels en Arabisch. Daarnaast is er ook een gedeelte van de website speciaal ingericht voor zorgverleners. Hier staat onder andere informatie over het opvragen van medische gegevens, het inschakelen van een tolk en vervoer van en naar een AZC.
 
Op de website van RMA staat relevante informatie over zorginkoop en verzekerdenadministratie. Je vindt hier onder andere de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA – regeling) en informatie over de verschillende zorgsoorten. Ook staat er een zorgzoeker op de website, waarin je alle gecontracteerde zorgaanbieders kunt vinden.

9-03-2017

Theme picker