Medsen Apotheek wordt nieuwe farmaciepartner Arts en Zorg

06-09-2017

Arts en Zorg, Medsen Apotheek en Stichting SAL maken bekend dat de apotheekketen Medsen toetreedt als aandeelhouder in Zorgapotheek Nederland. Medsen Apotheek neemt de aandelen over van Stichting SAL. Stichting SAL gaat verder als onafhankelijke stichting die farmaciegerelateerde activiteiten blijft ondersteunen. De concentratie wordt spoedig gemeld bij de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Consument en Markt. Pas wanneer deze autoriteiten goedkeuring voor de transactie verlenen wordt de transactie daadwerkelijk doorgevoerd.

Zorgapotheek Nederland (ZAN) is in 2007 opgericht als een joint venture tussen SAL Apotheken en Arts en Zorg. Sinds 2011 maken alle SAL Apotheken deel uit van Zorgapotheek Nederland. In totaal telt Zorgapotheek Nederland nu 11 apotheken verspreid over Nederland.

Aanleiding

Arts en Zorg en SAL hebben geconcludeerd dat in de huidige marktomstandigheden verdere schaalvergroting en professionalisering van het apotheekbedrijf noodzakelijk is. Arts en Zorg en SAL hebben in dit kader in Medsen de juiste inhoudelijke partner gevonden. Medsen Apotheek heeft ruime ervaring als aanbieder van farmaceutische zorg en heeft bewezen apotheken succesvol te exploiteren. Voor Stichting SAL is nu ook het moment gekomen om zich definitief terug te trekken als aandeelhouder. Medsen Apotheek wordt daarmee de nieuwe farmaciepartner voor Arts en Zorg. Zij gaat het management voeren over Zorgapotheek Nederland. Arts en Zorg blijft inhoudelijk en als aandeelhouder betrokken bij Zorgapotheek Nederland.

Arts en Zorg en Medsen aan het woord

Amon van den Borg, Algemeen Directeur van Arts en Zorg en Zorgapotheek Nederland: "Op dit moment zijn wij in afwachting van goedkeuring van deze transactie door NZa en ACM. Wij zijn ontzettend blij met Medsen Apotheek als nieuwe partner in de farmacie. Zij hebben de afgelopen jaren laten zien dat zij met hun apotheken goede resultaten kunnen bereiken. Ik draag met een gerust hart het management van onze apotheken over aan hun team."

Jan-Pieter Hallema, Algemeen Directeur Medsen Apotheek: "Voor Medsen Apotheek is dit een belangrijke stap in het verwezenlijken van onze groeiambities en aansluiting bij de eerstelijnszorg. Wij zien in Arts en Zorg de ideale partner voor het leveren van geïntegreerde farmaceutische zorg aan onze klanten."

Over Zorgapotheek Nederland

ZAN staat voor een betrouwbare geneesmiddelenvoorziening van hoge kwaliteit en veilig gebruik, tegen aanvaardbare kosten. ZAN zoekt nadrukkelijk de aansluiting bij de andere disciplines in de eerstelijnsgezondheidszorg. Vanuit de verschillende gezondheidscentra (o.a. van Arts en Zorg) waarin ZAN actief is, biedt zij op die manier toegevoegde waarde voor de patiënt.

Over Arts en Zorg

Arts en Zorg is een innovatieve organisatie van geïntegreerde eerstelijns gezondheidscentra waarin huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers en psychologische zorgverleners nauw met elkaar samenwerken. Arts en Zorg biedt haar diensten op landelijke schaal aan, onder meer vanuit regionale gezondheidscentra. Het doel is laagdrempelige zorg dicht bij de patiënt te bieden, afgestemd op de zorgvraag uit de wijk.

Over Medsen Apotheek

Medsen Apotheek is een keten van ruim 40 apotheken in Nederland. Bij de apotheken, door het gehele land verspreid, staat de klant voorop. Daarbij denkt men naast aan zorg ook aan het gemak voor haar klanten. Medsen Apotheek hanteert een moderne en innovatieve bedrijfsvoering en maakt daarbij gebruik van automatisering en digitalisering van bedrijfsprocessen.

 

Terug
06-09-2017