Unieke afspraken tussen Arts en Zorg en Menzis

03-10-2017
Afgelopen maandag verscheen het rapport ‘Zorgrelatie centraal. Partnerschap leidend voor zorginkoop’ van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).* Hierin stelt RVS dat de huidige financieringswijze van de zorg op de schop moet. Er is te weinig ruimte voor zorg op maat en de administratieve lasten zijn te hoog.

RVS stelt dat door meerjarige afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders goed passende en betaalbare zorg kan worden bereikt, met ruimte voor meer keuzevrijheid voor zorgverlener en patiënt samen. Daarbij zou veel aandacht moeten zijn voor innovatie en preventie.

Menzis en Arts en Zorg: het all-in tarief

Arts en Zorg en Menzis werken al heel lang samen om de kwaliteit en doelmatigheid van de gezondheidszorg te verbeteren. Na lange tijd van voorbereidingen zijn zij een vernieuwde financieringswijze overeengekomen die dit mogelijk maakt: het all-in tarief. Dit all-in tarief sluit mooi aan bij de aanbevelingen uit het rapport van RVS.

Het all-in tarief moet ertoe leiden dat de huisarts meer tijd en aandacht kan besteden aan het verbeteren en innoveren van de zorg en meer keuzevrijheid heeft in de zorg voor zijn/haar patiënten, o.a. door meer mogelijkheden in het zorgaanbod.

Het all-in tarief wordt gehanteerd voor alle patiënten van Arts en Zorg die bij Menzis verzekerd zijn. Binnenkort declareren we onze zorg bij Menzis via dit all-in tarief.

All-in tarief in de media

In het septembernummer van de Eerstelijns (een vakblad over de eerstelijnszorg) staat een artikel over het all-in tarief van Arts en Zorg en Menzis, waarin meer uitleg wordt gegeven over deze nieuwe financieringsafspraken.

Ook verscheen op 3 oktober in de Volkskrant een artikel over het all-in tarief. In diezelfde Volkskrant staat ook een artikel waarin huisartsen de voordelen van een all-in tarief uitleggen.


* Lees meer over het rapport op de site van RVS.Gerelateerd:
Lees ook ons artikel over shared savings, een model om onnodige zorgkosten te voorkomen, ontwikkeld in samenwerking met Menzis. Destijds was het nog een pilot in Enschede, tegenwoordig geldt dit voor alle gezondheidscentra van Arts en Zorg.


Terug
03-10-2017