Oefentherapie bij COPD door fysiotherapeut in de basisverzekering

25-01-2019

Vanaf 1 januari 2019 wordt oefentherapie bij COPD vanaf de eerste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Dit heeft de minister besloten naar aanleiding van de wetenschappelijk bewezen effectiviteit van revalidatie bij COPD.

Voorheen werd therapie bij matig ernstige tot zeer ernstige COPD (GOLD ll of hoger) voor volwassenen pas vanaf de 21e behandeling vergoed via de basisverzekering. De eerste 20 sessies moest de patiënt zelf betalen of kwamen uit de aanvullende verzekering. Per 1 januari 2019 is dit niet langer het geval. De behandelingen worden dan direct vergoed door de zorgverzekering. Dit betekent wel dat de patiënt vanaf 2019 een eigen risico gaat betalen (variërend tussen €385 verplicht eigen risico en €885 maximaal vrijwillig eigen risico).

Maximering aantal behandelingen

Om voor de vergoeding uit de basisverzekering in aanmerking te komen, moet de patiënt een COPD GOLD ll of hoger hebben, gecombineerd met de mate van ernst van de aandoening. De fysiotherapeut classificeert de patiënt in klasse A,B,C of D. Voor elke klasse staan een standaard aantal behandelingen als vergoeding vanuit de basiszorg. Ook wordt een onderscheid gemaakt tussen het eerste behandeljaar en de eventuele noodzakelijke onderhoudsbehandelingen na het eerste behandeljaar. Deze regeling gaat per 2019 voor iedere COPD patiënt opnieuw in. Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient een verwijzing te worden geschreven met daarop de diagnose COPD, het GOLD stadium en ziektelast.

Basisverzekering vanaf 2019

                       

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Klasse D

Maximum aantal behandelingen per jaar voor eerste behandeljaar

5

27

70

70

Maximum aantal behandelingen per jaar voor de onderhoudsfase

0

3

52

52

Mocht u aanvullende vragen hebben over de financiering en vergoeding van oefentherapie bij COPD dan raden wij u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

 

Terug
25-01-2019