Actueel

Lees de laatste (seizoen)tips en blogs omtrent gezondheid en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van Arts en Zorg

Verpleegkundig specialist / Physician assistant

04-03-2019

De samenleving verandert. Mensen worden ouder en er zijn meer en complexere hulpvragen dan vroeger. In delen van Nederland is een tekort aan huisartsen. Dit vraagt om een andere aanpak in de huisartsenpraktijk, waarbij huisartsen meer samenwerken met elkaar en met andere zorgverleners in de praktijk.

 

 

Toeleiding tot juiste zorgverlener

Wij willen u graag zorgvuldig helpen. Wanneer u een afspraak plant op onze praktijk, stelt de doktersassistent u daarom een aantal vragen. Hiermee bepaalt ze de urgentie, complexiteit en ernst van uw klacht, zodat ze een afspraak voor u kan inplannen bij de juiste zorgverlener op het juiste moment. Soms is dat de huisarts, soms de doktersassistent zelf en in andere gevallen plant ze een afspraak bij de praktijkondersteuner, verpleegkundig specialist of physician assistant.

De verpleegkundig specialist en physician assistant

De physician assistant en verpleegkundig specialist zijn relatief nieuwe beroepen. Zij maken deel uit van het team van zorgverleners op de praktijk. De functies komen erg overeen, het verschil zit in onderdelen van de opleiding. De physician assistant en verpleegkundig specialist houden hun eigen spreekuur waar u terecht kunt met minder ernstige klachten zoals hoesten, keelpijn of huidklachten. Zij verrichten dus net als de huisarts taken als lichamelijk onderzoek, voorlichting geven en aanvullende diagnostiek. Zij doen dit zelfstandig, maar altijd onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Indien nodig kunnen zij ook de huisarts inschakelen.

Hoge patiënttevredenheid

De verpleegkundig specialist en physician assistant nemen taken over van de huisarts. Uit onderzoek blijkt dat ze dat net zo goed doen; even betrouwbaar en veilig. Daarnaast voegen ze iets toe: meer aandacht en tijd voor de patiënt. Er is meer ruimte voor voorlichting en om vragen te beantwoorden. Dit leidt tot een hoge patiënttevredenheid en een betere kwaliteit van zorg. Daarnaast zorgt de inzet van de verpleegkundig specialist en physician assistant ook voor minder en kortere wachttijden.

De verpleegkundig specialist en physician assistant zorgen ervoor dat de huisartsenzorg toegankelijker wordt. Daarmee is de inzet van deze zorgverleners een van de manieren om om te gaan met het huidige huisartsentekort en de veranderende samenleving. Hiermee willen we de kwaliteit van de zorg garanderen, waarbij de huisarts de eindverantwoordelijkheid heeft. Doordat de verpleegkundig specialist en physician assistant zorg bieden aan patiënten met minder complexe zorgvragen, krijgt de huisarts meer tijd voor de ingewikkeldere zorgvragen. Dit zorgt voor een evenwichtigere verdeling waardoor iedere patiënt de aandacht krijgt die hij of zij nodig heeft.

Terug
04-03-2019