Inschrijven bij Arts en Zorg

Wij verwelkomen graag nieuwe patiënten bij Gezondheidscentrum Atrium. Wij staan voor een goede kwaliteit van zorg. Dit kunnen wij alleen garanderen als het patiënten aantal niet te hoog wordt. Daarom zal onderstaand inschrijfformulier niet altijd beschikbaar zijn. Daarnaast nemen wij na ontvangst van uw inschrijving via het inschrijfformulier altijd binnen uiterlijk 3 werkdagen contact met u op om uw inschrijving te finaliseren. Indien tussen ons gezondheidscentrum en uw verblijfadres een te grote geografische afstand is om adequate zorg te bieden (een reisafstand die langer is dan 15 minuten), kunnen wij besluiten om u te weigeren als patiënt. Indien van deze situatie sprake is, informeren wij u uiteraard altijd. 

Wanneer u onderstaand formulier zo volledig mogelijk invult, zorgen wij er verder voor dat u wordt ingeschreven bij Gezondheidscentrum Atrium. Ook uw kind(eren) onder de 12 jaar kunt u meteen inschrijven. Wij gaan ervan uit dat de gezaghebbende ouder(s)/voogd op de hoogte zijn van de inschrijving van hun kind. Indien dat om een bepaalde reden niet mogelijk is, verzoeken wij u om dit aan te geven bij onze praktijk.

Al uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacystatement.