Chronische zorg 

Voor mensen met een chronische aandoening heeft Arts en Zorg multidisciplinaire zorgprogramma’s van hoge kwaliteit ontwikkeld, volgens de standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

Bij Gezondheidscentrum Atrium kunt u voor de volgende zorgprogramma's terecht:

  • Zorgprogramma Astma en COPD;
  • Zorgprogramma Diabetes;
  • Zorgprogramma Cardiovasculair Risicomanagement (hart - en vaatziekten).

In een zorgprogramma werken verschillende zorgverleners nauw met elkaar samen om zo de beste zorg te kunnen leveren. Een zorgprogramma bestaat uit een keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding van één specifieke aandoening of klacht, waarbij strenge kwaliteitseisen worden gesteld aan de geboden zorg.

Voor meer informatie over de zorgprogramma's kunt u kijken op onze landelijke website op de pagina Chronische zorg.