Diëtist

Afspraak maken

U kunt via de doktersassistente aan de balie of telefonisch een afspraak maken bij de diëtist. Ook kunt u gebruik maken van het afsprakenformulier. Indien mogelijk ontvangt u voor de afspraak een extra herinnering.

Afspraak afzeggen

Wanneer u een afspraak met de diëtist niet kunt nakomen, moet u deze minimaal 24 uur van tevoren afzeggen via de assistente. In het weekend kunt u een e-mail sturen naar dieet@artsenzorg.nl. Indien u niet tijdig afzegt, worden de kosten van het consult bij u in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Privacy

Om u de beste dieetzorg te kunnen aanbieden, werken de diëtisten nauw samen met de huisarts,
praktijkondersteuner en andere zorgverleners. Om deze samenwerking optimaal te laten verlopen, is het wenselijk dat al onze zorgverleners - indien medisch noodzakelijk – inzage hebben in uw medische gegevens zoals die bij Arts en Zorg bekend zijn.

Voor al onze medewerkers geldt het beroepsgeheim. Dit betekent dat ze uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uitgebreidere informatie over de bescherming van uw privacy kunt u lezen in het privacystatement op onze website.

Klacht

Bent u niet tevreden over uw diëtist? Dan raden wij u aan uw klacht eerst met de betreffende diëtist te bespreken. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u ook terecht bij de regiomanager. Een e-mail met uw klacht kunt u in dat geval sturen naar klachten@artsenzorg.nl. De volledige klachtenprocedure vindt u hier

Wilt u meer weten over diëtetiek,  bijvoorbeeld over de vergoedingen, kijk dan op de pagina Diëtetiek op onze landelijke website.