Onderzoeken (diagnostiek)

Wanneer u met gezondheidsklachten bij de huisarts komt, kan de huisarts in bepaalde gevallen direct achterhalen wat de oorzaak van uw klachten is. Soms is aanvullend onderzoek echter nodig om te kunnen bepalen waar u precies last van heeft. Dit aanvullend onderzoek wordt ook wel diagnostiek genoemd.

Diagnostiek bij Gezondheidscentrum Atrium

Bij Gezondheidscentrum Atrium kunt u voor verschillende vormen van diagnostiek terecht:

  • Bloedafname;
  • Urineonderzoek;
  • 24-uurs bloeddrukmeting;
  • Holteronderzoek;
  • Longfunctietest;
  • Doppleronderzoek;
  • CRP-sneltest.

Op onze landelijke website vindt u op de pagina Onderzoeken (diagnostiek) uitleg over de verschillende onderzoeken. Hieronder vindt u praktische informatie over de onderzoeken en toelichting op de kosten van deze onderzoeken.

Bloedafname

Voor bloedafname kunt u dagelijks tussen 8.00 en 12.00 uur terecht bij Gezondheidscentrum Atrium. U kunt zich hiervoor melden bij de doktersassistent. De doktersassistent zal het bloed bij u afnemen.  

Vergeet niet de volgende dingen mee te nemen: het labformulier dat u van de huisarts gekregen heeft, uw legitimatiebewijs en uw zorgverzekeringspas.

In sommige gevallen zult u voor bloedafname nuchter moeten zijn. De huisarts zal dat dan aan u doorgeven.

Bloedonderzoek valt onder het eigen risico. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van tarieven voor verschillende soorten onderzoek. 

Urineonderzoek

Wanneer de huisarts urineonderzoek aanvraagt of als u denkt een blaasontsteking te hebben, kunt u uw urine in een schoon potje bij ons brengen. Gebruik hiervoor zo mogelijk een speciaal urinepotje dat u bij ons gratis kunt verkrijgen. Zorg ervoor dat de urine niet ouder is dan twee uur of zet anders het potje met urine in de koelkast.

Bij een vermoeden van blaasontsteking zullen wij u bij het inleveren van de urine een paar vragen stellen, om zo meer inzichtelijk te krijgen welke behandeling wij u moeten geven. Vergeet niet uw legitimatiebewijs en zorgverzekeringspas mee te nemen.

Urineonderzoek bij een vermoeden van blaasontsteking valt niet onder het eigen risico en wordt dus volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Indien op basis van de uitslag vervolgonderzoek nodig is, valt dat vaak wel onder het eigen risico. Ook urineonderzoek dat om andere redenen dan een vermoeden van blaasontsteking wordt aangevraagd valt wel onder het eigen risico.

24-uurs bloeddrukmeting

Wanneer uw huisarts een 24-uurs bloeddrukmeting aanvraagt, kunt u een afspraak maken bij de praktijkondersteuner. De praktijkondersteuner zal de bloeddrukmeter aanbrengen en u instructies geven over het gebruik ervan. De volgende werkdag brengt u de bloeddrukmeter op de afgesproken tijd weer terug.

Een 24-uurs bloeddrukmeting valt niet onder het eigen risico en wordt dus volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Holteronderzoek

Wanneer uw huisarts een holteronderzoek aanvraagt, kunt u een afspraak maken op het assistentenspreekuur. De doktersassistent zal de holter aanbrengen en u instructies geven over het gebruik ervan. De volgende werkdag brengt u de holter op de afgesproken tijd weer terug.

De huisarts bekijkt de uitkomst van het holteronderzoek en bespreekt de uitslag met u.
 
Een holteronderzoek bij de huisarts valt niet onder het eigen risico en wordt dus volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Longfunctietest

Wanneer uw huisarts om een longfunctietest vraagt, kunt u hiervoor via de doktersassistent een afspraak maken bij de longverpleegkundige.

Een longfunctietest valt niet onder het eigen risico en wordt dus volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Doppleronderzoek

Wanneer uw huisarts een Doppleronderzoek aanvraagt, kunt u hiervoor via de doktersassistent een afspraak maken bij de praktijkondersteuner.

Een Doppleronderzoek bij de huisarts valt niet onder het eigen risico en wordt dus volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

CRP-sneltest

Wanneer de huisarts een CRP-sneltest aanvraagt, kunt u daar doorgaans vrijwel direct voor terecht bij de doktersassistent. Zij neemt door middel van een vingerprik een beetje bloed bij u af, dat direct wordt onderzocht. De uitslag is vaak binnen enkele minuten bekend.

De CRP-sneltest valt onder het eigen risico. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van tarieven voor verschillende soorten onderzoek.

Kosten onderzoeken

Sommige vormen van onderzoek vallen onder het eigen risico. De zorgverzekeraar brengt deze verplichte eigen bijdrage bij u in rekening, als u voor dat kalenderjaar nog niet door andere zorgkosten uw eigen risico heeft betaald aan de zorgverzekeraar (kijk voor meer informatie over het eigen risico op de pagina Eigen risico huisartsenzorg op onze landelijke website). 

Hieronder vindt u toelichting op de kosten van de onderzoeken bij onze locaties.