Medisch onderzoek huisarts in Rijswijk

Soms is er extra medisch onderzoek nodig om te achterhalen wat de precieze oorzaak van uw gezondheidsklachten is. Dit aanvullend onderzoek bij de huisarts wordt ook wel diagnostiek genoemd. De huisarts kan verschillende soorten onderzoek doen om te achterhalen waar u precies last van heeft.

Diagnostiek bij Gezondheidscentrum Atrium

Bij Gezondheidscentrum Atrium kunt u voor verschillende vormen van diagnostiek terecht:

  • Bloedafname;
  • Urineonderzoek;
  • 24-uurs bloeddrukmeting;
  • Holteronderzoek;
  • Longfunctietest;
  • Doppleronderzoek;
  • CRP-sneltest.

Hieronder vindt u per soort diagnostiek meer informatie over hoe het onderzoek werkt en de bijbehorende kosten.

Bloedafname

Voor bloedafname kunt u dagelijks van 8.30 en 12.00 uur op afspraak terecht bij Gezondheidscentrum Atrium. Als u voor bloedafname komt, neem dan de volgende dingen mee:

  • Het labformulier dat u van de huisarts heeft gekregen;
  • Uw legitimatiebewijs;
  • Uw zorgverzekeringspas.

Soms is het belangrijk dat u nuchter bent voor een bloedonderzoek. Uw huisarts zal specifiek voor u aangeven of dit nodig is. Als u nuchter moet zijn voor de bloedafname, dan mag u vanaf 8.00 uur voor de bloedafname niet meer eten of drinken. Een slokje water mag natuurlijk wel. Het innemen van medicijnen is ook toegestaan, behalve als u hiervoor een aparte instructie heeft gekregen van uw huisarts. 

In Gezondheidscentrum Atrium doen onze doktersassistenten de bloedafname. Zij zijn hiervoor speciaal opgeleid. Wij doen dit onderzoek samen met diagnostisch centrum Saltro. Meestal zijn de uitslagen twee dagen na bloedafname bekend. U kunt de uitslagen zelf bekijken in het online labuitslagen portaal of hiervoor contact opnemen met uw praktijk. 

Kwaliteit

Sinds eind 2019 heeft de Raad voor Accreditatie de bloedafname door Arts en Zorg geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017 onder registratienummer L652. Dit betekent dat ons kwaliteitsmanagementsysteem conform deze internationale kwaliteitsnorm is opgebouwd.

Kosten bloedonderzoek

Bloedonderzoek valt onder het eigen risico. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van tarieven voor verschillende soorten onderzoek.

Urineonderzoek

Urineonderzoek is nodig wanneer de huisarts dit aangeeft of wanneer u zelf denkt blaasontsteking te hebben. U kunt uw ochtendurine in een schoon potje brengen. Dit potje is gratis bij ons te verkrijgen. Geef het potje met urine binnen twee uur bij ons af. Lukt dit niet, bewaar het potje met urine dan in de koelkast. 

Als u uw urine brengt omdat u denkt dat u een blaasontsteking hebt, dan zullen wij u een aantal extra vragen stellen. Op deze manier kunnen wij snel de juiste behandeling bieden. 

Kosten urineonderzoek

Urineonderzoek bij een vermoeden van blaasontsteking valt niet onder het eigen risico en wordt dus volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Indien op basis van de uitslag vervolgonderzoek nodig is, valt dat vaak wel onder het eigen risico. 

Urineonderzoek dat om een andere reden dan het vermoeden van een blaasontsteking wordt aangevraagd valt wel onder het eigen risico.

24-uurs bloeddrukmeting

Bij dit onderzoek wordt uw bloeddruk - met behulp van een apparaatje dat wordt aangebracht - gedurende 24 uur elk half uur gemeten. Wanneer uw huisarts dit onderzoek adviseert, maakt u een afspraak bij de praktijkondersteuner. de praktijkondersteuner zal de bloeddrukmeter aanbrengen en instructies geven over het gebruik ervan. U hoeft tijdens de 24-uurs bloeddrukmeting niet in onze praktijk te blijven. De volgende werkdag brengt u de bloeddrukmeter op de afgesproken tijd weer terug. 

Kosten 24- uurs bloeddrukmeting

Een 24-uurs bloeddrukmeting valt niet onder het eigen risico en wordt dus volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Holteronderzoek

Wanneer uw huisarts een holteronderzoek aanvraagt, kunt u een afspraak maken op het assistentenspreekuur. De doktersassistent zal de holter aanbrengen en u instructies geven over het gebruik ervan. De volgende werkdag brengt u de holter op de afgesproken tijd weer terug.

De huisarts bekijkt de uitkomst van het holteronderzoek en bespreekt de uitslag met u.

Kosten holteronderzoek

Een holteronderzoek bij de huisarts valt niet onder het eigen risico en wordt dus volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Longfunctietest

Wanneer uw huisarts om een longfunctietest vraagt, kunt u hiervoor via de doktersassistent een afspraak maken bij de longverpleegkundige.

Kosten longfunctietest

Een longfunctietest valt niet onder het eigen risico en wordt dus volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Doppleronderzoek

Een Doppleronderzoek is een vaatonderzoek waarbij de bloedstroom in de (slag)aders in uw armen en/of benen wordt onderzocht met behulp van geluidsgolven. Daarnaast wordt de bloeddruk in beide armen en benen gemeten. Dit onderzoek wordt vaak gedaan door de praktijkondersteuner. Indien uw huisarts aangeeft dat u en Doppleronderzoek nodig heeft, kunt u hiervoor bij de praktijkondersteuner een afspraak maken.

Kosten Doppleronderzoek

Een Doppleronderzoek bij de huisarts valt niet onder het eigen risico en wordt dus volledig vergoed vanuit de basisverzekering. 

CRP-sneltest

Wanneer de huisarts een CRP-sneltest aanvraagt, kunt u daar doorgaans vrijwel direct voor terecht bij de doktersassistent. Zij neemt door middel van een vingerprik een beetje bloed bij u af, dat direct wordt onderzocht. De uitslag is vaak binnen enkele minuten bekend. 

Kosten CRP-sneltest

De CRP-sneltest valt onder het eigen risico. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van tarieven voor verschillende soorten onderzoek.

Kosten onderzoeken

Sommige vormen van onderzoek vallen onder het eigen risico. De zorgverzekeraar brengt deze verplichte eigen bijdrage bij u in rekening, als u voor dat kalenderjaar nog niet door andere zorgkosten uw eigen risico heeft betaald aan de zorgverzekeraar (voor meer informatie over het eigen risico kunt u terecht op de pagina eigen risico huisartsenzorg).

Hieronder vindt u toelichting op de kosten van de onderzoeken bij onze locaties.