Psychologische zorg

Wanneer u psychische klachten ervaart, bijvoorbeeld somberheidsklachten, of wanneer u zich gespannen voelt, kunt u hiervoor goed terecht bij uw huisarts. Wilt u een afspraak maken om psychische klachten met uw huisarts te bespreken? Geef dit dan aan bij de assistent. Er kan dan extra tijd voor u worden gereserveerd.

In sommige gevallen is een gesprek met de huisarts voldoende en krijgt u daarmee genoeg handvatten om zelf verder aan de slag te gaan met uw klachten. De huisarts heeft daarnaast ook de mogelijkheid om u voor verdere psychologische zorg door te verwijzen naar bijvoorbeeld een POH-GGZ of een psycholoog.

POH-GGZ bij Atrium

Bij Gezondheidscentrum Atrium kunt u na verwijzing door uw huisarts terecht bij de POH-GGZ. POH-GGZ staat voor PraktijkOndersteuner van de Huisarts voor Geestelijke GezondheidsZorg. De POH-GGZ is deskundig om kortdurende begeleiding te bieden bij psychische klachten.

Kijk voor meer informatie over psychologische zorg en de POH-GGZ op onze landelijke website op de pagina Psychologische zorg.

Wilt u een afspraak maken bij de POH-GGZ? Neem dan contact met ons op via 070 – 399 19 19 (of 070 – 386 21 91 voor patiënten van dokter Eekhof).