Berichtgeving coronavirus

3-12-2020

In China is in december 2019 het Coronavirus uitgebroken. In Nederland zijn verschillende instanties bezig de uitbraak van deze infectieziekte te volgen en maatregelen te nemen.

Al onze gezondheidscentra werken conform de NHG richtlijnen en RIVM richtlijnen. Voor actuele informatie over de ziekte en verspreiding verwijzen wij u graag naar deze instanties door:

Contact met uw huisartsenpraktijk en het inplannen van een (online) afspraak

U kunt met al uw zorgvragen bij ons terecht en kunt erop vertrouwen dat u op een veilige manier goede huisartsenzorg van ons ontvangt. We benadrukken graag dat u niet terughoudend hoeft te zijn om contact met ons op te nemen. U kunt zowel online als telefonisch contact opnemen over uw zorgvragen en het inplannen van een afspraak:

  • Online. U kunt uw (medische) vraag via onze chat stellen aan één van onze zorgverleners via de chatknop rechtsonder. Daarnaast is het binnenkort mogelijk om uw (medische) vraag te stellen via een e-consult via het online portaal gezond.nl. Via het online portaal kunt u tevens een afspraak in plannen voor een telefonisch of videoconsult. Wanneer de Corona-gerelateerde situatie voorbij is, kunt u online ook een afspraak op de praktijk inplannen.
  • Telefonisch. U kunt telefonisch terecht voor (medische) vragen bij de doktersassistent. Indien mogelijk beantwoordt de doktersassistent uw vraag direct. Daarnaast kunt u een telefonisch- of videoconsult inplannen door te bellen naar de praktijk. In telefonisch overleg tussen u en de doktersassistent kan er ook een afspraak op de praktijk ingepland worden. Lees in dit artikel meer over onze maatregelen op de praktijk.

Stellen van uw zorgvraag

In overleg met de doktersassistent kunt u naar de praktijk komen voor een afspraak. Daarnaast kunnen we u op de volgende manieren helpen zonder dat u naar de praktijk hoeft te komen:

  • Videoconsult: u heeft een afspraak met uw huisarts / zorgverlener, via een veilige video verbinding. Zo kunnen u en de zorgverlener elkaar toch zien, zonder dat u naar de huisartsenpraktijk hoeft te komen voor de afspraak. U ontvangt per e-mail een link om naar de afspraak te gaan en hoeft hiervoor niets te downloaden.
  • Telefonisch consult: u heeft een afspraak met uw huisarts / zorgverlener per telefoon. De zorgverlener belt u rond de afgesproken tijd op het door u doorgegeven telefoonnummer.
  • Chat: u kunt chatten met één van onze zorgverleners over uw vraag wanneer u het uitkomt en zonder afspraak. De chat is dagelijks bereikbaar van 7.00 tot 20.00 uur, via de chat knop rechtsonder (voor patiënten van Arts en Zorg Hoendiep is de chat momenteel niet beschikbaar. Bij zorgvragen kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk).
  • E-consult: u kunt 24/7 via het e-consult een zorgvraag stellen aan uw zorgverlener via het online portaal gezond.nl. Het is mogelijk om een afbeelding of een ander bestand toe te voegen aan het e-consult. De zorgverlener beantwoordt uw e-consult zo spoedig mogelijk.

Ga direct naar gezond.nl     Inloggen met DigiD

Landelijke Bevolkingsonderzoeken

De landelijke bevolkingsonderzoeken op borst-, darm- en baarmoederhalskanker zijn weer opgestart. Deze waren vanwege het Coronavirus tijdelijk stop gezet.  Meer informatie leest u op deze pagina.

Mogelijke besmetting

Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen op het Coronavirus. Dit is belangrijk om mogelijke verspreiding verder te voorkomen. U kunt contact leggen met de GGD via 0800 - 1202. Bekijk voor meer informatie deze website. Het is belangrijk dat u niet naar de praktijk toe gaat in verband met mogelijke besmetting. Verder adviseren wij u het volgende:

  • Blijf thuis bij een van de volgende klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, verhoging (tot 38 graden) of koorts (meer dan 38 graden). U hoeft bij deze klachten niet naar de praktijk te bellen. Blijf thuis tot u 24 uur geen klachten heeft. Bel de praktijk indien u steeds zieker wordt of moeilijker ademt. We raden u aan om uzelf te laten testen via de GGD.
  • Bent u ouder dan 70 of heeft u een chronische ziekte? Bel dan direct onze praktijk als u koorts heeft (meer dan 38 graden) en hoest of moeilijk ademt. We raden u aan om uzelf te laten testen via de GGD.

Positieve Coronatest melden

Bent u door de GGD getest op corona en blijkt u besmet te zijn? Meld dit dan ook aan onze huisartsenpraktijk. Ook als u corona heeft, kunt u nog steeds met uw vragen bij de huisarts terecht.

Toegang tot medisch dossier via Landelijk Schakel Punt (LSP)

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Autoriteit Persoonsgegevens, IGJ en het Openbaar Ministerie hebben toestemming gegeven om huisartsgegevens van meer patiënten te raadplegen. Op deze manier wordt de toenemende druk op huisartsenposten en de spoedeisende hulp verlicht. De toestemming houdt in dat wanneer u geen keuze heeft gemaakt voor het delen van uw dossier met andere zorgverleners zoals bijvoorbeeld de Huisartsenpost, u automatisch toestemming verleent. Indien u aangeeft geen toestemming te geven, worden uw gegevens uiteraard niet gedeeld. U kunt uw toestemming zelf online regelen door deze door te geven aan uw huisartsenpraktijk of via www.volgjezorg.nl. Deze maatregel is van tijdelijke aard vanwege het Coronavirus en wordt op termijn weer teruggedraaid. 

Verklaring niet dragen mondkapjes

Vanaf 1 december 2020 is het dragen van mondkapjes niet meer vrijblijvend. Het dragen van een mondkapje wordt verplicht in publieke binnenruimtes zoals winkels, musea, restaurants en theaters en ook op onze praktijken.

Voor mensen, die wegens hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen, geldt een uitzondering. Een verklaring kan aantonen dat er om een medische reden geen mondkapje gedragen kan worden. Deze verklaring kunt u hier printen. Een doktersverklaring kan uw huisarts niet afgeven. Deze verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts, conform het algemene beleid. De huisarts kan u wel een uitdraai van het medisch dossier geven.

Gebruik Coronamelder

Sinds zaterdag 10 oktober is de notificatieapp van de Rijksoverheid overal in het land te gebruiken. Deze Coronamelder geeft een bericht als u 15 minuten of langer bij een positief geteste persoon in de buurt bent geweest. De overheid heeft een landelijke helpdesk opgezet voor vragen over de app en de berichten en is te bereiken via  het gratis telefoonnummer: 0800-1920 van 8:00 - 20:00 uur. Op www.coronamelder.nl staan antwoorden op veelgestelde vragen.

Coronavirus - vragentest van Thuisarts

Op Thuisarts.nl staat een Coronavirus-vragentest, deze is ontwikkeld door het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG). De test bestaat uit 4 vragen en kunt u gebruiken om te testen of u besmet bent met het Coronavirus. Op basis van de ingevulde informatie geeft Thuisarts advies om met uw klachten om te gaan en krijgt u het advies om wel of geen contact met de huisarts te zoeken.

Corona check - OLVG

Het OLVG heeft in samenwerking met diverse partnerziekenhuizen de Corona Check app ontwikkeld. Met deze app kunt u dagelijks uw gezondheidsgegevens doorgeven. Een medisch team beoordeelt uw klachten en neemt indien nodig contact met u op. Voor meer informatie en om uzelf aan te melden kunt u terecht op deze website. Deze app is geen vervanging voor de zorg vanuit uw huisartsenpraktijk. Heeft u dringend zorg nodig? Neem dan telefonisch contact met ons op. Levensbedreigend? Bel dan 112.

COVID Radar - LUMC

Het LUMC wil met de app COVID Radar een beeld krijgen van hoe het Coronavirus zich ontwikkelt. Door van zoveel mogelijk mensen gegevens over klachten te verzamelen, onderzoekt het LUMC hoeveel mensen het coronavirus hebben (gehad). Hiermee proberen ze het verloop van het Coronavirus te voorspellen. Meer informatie over de app en het downloaden van de app vindt u op hun website.

Hulplijn Rode Kruis

Het Rode Kruis is een Hulplijn gestart voor mensen die een luisterend oor, advies of extra hulp nodig hebben vanwege quarantaine of thuisisolatie. U kunt deze hulplijn van maandag t/m zondag bereiken van 9:00 tot 21:00 uur op het telefoonnummer 070 - 4455 888.

WHO Health Alert 

De WHO (World Health Organization) heeft een WhatsApp aangemaakt met informatie over het Coronavirus. De huidige talen zijn: Engels, Arabisch, Frans en Spaans. Binnenkort zijn er meerdere talen beschikbaar, zoals Chinees en Russisch. De WHO Health Alert is te bereiken door 'hi' te appen naar +41 798 931 892. Het gebruik is gratis.

3-12-2020

Theme picker