Samenwerking en diensten

Arts en Zorg levert diverse diensten aan zelfstandige praktijkhouders en gezondheidscentra.

Hierbij valt onder andere te denken aan ICT-, financiële en data-diensten.

Ook zijn er mogelijkheden voor zorgaanbieders om zich aan te sluiten bij Arts en Zorg.

Wilt u meer informatie over de dienstverlening van Arts en Zorg of over aansluiting bij Arts en Zorg, dan kunt u contact opnemen via 070 – 711 24 21 of info@artsenzorg.nl.