Chronische zorg in Utrecht

Voor mensen met een chronische aandoening of ziekte heeft Arts en Zorg multidisciplinaire zorgprogramma’s van hoge kwaliteit. U kunt bij Gezondheidscentra Galgenwaard terecht voor zorgprogramma’s voor astma en COPD, diabetes en cardiovasculair risicomanagement. Een zorgprogramma bestaat uit onderzoek (diagnostiek), behandeling en begeleiding van één specifieke aandoening of klacht. In een zorgprogramma werken verschillende zorgverleners nauw met elkaar samen. Wij stellen strenge kwaliteitseisen aan onze zorgprogramma’s, die voldoen aan de standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

Zorgprogramma Astma en COPD

Voor deze twee longaandoeningen kunt u terecht bij de huisarts in Gezondheidscentrum Galgenwaard. Uw longen worden tijdens de controles nagekeken en er wordt eventueel een longfunctietest (blaastest) afgenomen. Meer informatie over ons Astma en COPD zorgprogramma, vindt u op onze pagina over chronische zorg.

Zorgprogramma Diabetes

Als u suikerziekte heeft, krijgt u in zorgprogramma één keer per kwartaal een controle, met één keer per jaar een uitgebreid laboratoriumonderzoek. Zo zorgen we ervoor dat uw bloedsuikerwaarde onder controle blijft. Meer informatie over ons Diabetes zorgprogramma, vindt u op onze pagina over chronische zorg.

Zorgprogramma Hart- en vaatziekte

Heeft u een chronische aandoening aan uw hart of bloedvaten of heeft u een verhoogd risico hierop? Dan kunt u deelnemen aan ons zorgprogramma Cardiovasculair risicomanagement. Meer informatie over ons Hart- en vaatziekte zorgprogramma, vindt u op onze pagina over chronische zorg.