Medisch onderzoek huisarts in Utrecht

Soms is er extra medisch onderzoek nodig bij de huisarts om te achterhalen wat de precieze oorzaak van uw gezondheidsklachten is. Dit aanvullend onderzoek bij de huisarts wordt ook wel diagnostiek genoemd. De huisarts kan verschillende soorten onderzoek doen om te achterhalen waar u precies last van heeft.

Diagnostiek bij Huisartsenpraktijk Galgenwaard

Bij Huisartsenpraktijk Galgenwaard kunt u voor verschillende vormen van diagnostiek terecht:

  • Urineonderzoek;
  • Longfunctietest;
  • Teledermatologie.

Urineonderzoek

Urineonderzoek is nodig wanneer de huisarts dit aangeeft of wanneer u zelf denkt blaasontsteking te hebben. U kunt uw ochtendurine (bij voorkeur voor 10.00 uur) in een schoon potje brengen. Dit potje is gratis bij ons te verkrijgen. Geef het potje met urine binnen twee uur bij ons af. Lukt dit niet, bewaar het potje met urine dan in de koelkast. 

Als u uw urine brengt omdat u denkt dat u een blaasontsteking heeft, dan zullen wij u een aantal vragen stellen. Op deze manier kunnen wij snel de juiste behandeling bieden. Vergeet hierbij niet om uw legitimatiebewijs en zorgverzekeringspas mee te nemen. 

Kosten urineonderzoek

Urineonderzoek bij een vermoeden van blaasontsteking valt niet onder het eigen risico en wordt dus volledig vergoed vanuit uw basisverzekering. Indien op basis van de uitslag vervolgonderzoek nodig is, valt dat vaak wel onder het eigen risico.

Urineonderzoek dat om een andere reden dan het vermoeden van een blaasontsteking wordt aangevraagd valt wel onder het eigen risico. 

Longfunctietest

De huisarts kan een longonderzoek (ook wel spirometrie genoemd) voorschrijven. Dit kan bij Huisartsenpraktijk Galgenwaard - u hoeft hiervoor dus niet naar het ziekenhuis. Maak voor een longfunctietest een afspraak bij de praktijkondersteuner. 

Kosten longfunctietest

De kosten voor een longfunctietest vallen niet onder het eigen risico en worden daardoor volledig vergoed vanuit de basisverzekering. 

Teledermatologie

Wanneer de huisarts bij een huidprobleem wil dat de dermatoloog (huidspecialist) meekijkt, kan de huisarts een foto van uw huidprobleem maken tijdens het consult. De huisarts zal de foto dan opsturen en door de dermatoloog laten beoordelen. De uitslag is vaak binnen enkele dagen bekend.

Kosten teledermatologie

Teledermatologie valt onder het eigen risico, omdat het specialistenzorg betreft. Wel is een teleconsult vaak voordeliger dan een consult bij de dermatoloog zelf in de spreekkamer. Teledermatologie via Dermicis is gratis voor de patiënt.

Bloedafname

Voor bloedafname kunt u terecht bij SALTRO aan de Rubenslaan 190 in Utrecht, maandag t/m vrijdag tussen 7.00 en 12.30 uur en tussen 14.00 en 17.00 uur. Kijk voor meer informatie op de website van SALTRO Rubenslaan.

Kosten bloedafname

Bloedonderzoek valt onder het eigen risico. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van tarieven voor verschillende soorten onderzoek.

Kosten onderzoeken

Sommige vormen van onderzoek vallen onder het eigen risico. De zorgverzekeraar brengt deze verplichte eigen bijdrage bij u in rekening, als u voor dat kalenderjaar nog niet door andere zorgkosten uw eigen risico heeft betaald aan de zorgverzekeraar (voor meer informatie over het eigen risico kunt u terecht op de pagina eigen risico huisartsenzorg).

Hieronder vindt u toelichting op de kosten van de onderzoeken bij onze locaties.