Gecombineerde Leefstijlinterventie 

Wat is Gecombineerde Leefstijlinterventie? 

Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) richt zich op het verbeteren van de gezondheid door het aanpassen van de leefstijl. Onder leefstijl valt: voeding, beweging en ontspanning. Het doel van deelname aan GLI is onder andere afvallen en verbetering van kwaliteit van leven. GLI bestaat uit een intake gevolgd door coaching in individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten. GLI is vanaf 2019 opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering.

Het is een intensief tweejarig traject, waarbij van u wordt verwacht dat u voldoende gemotiveerd bent en u actief betrokken bent.

Wat houdt het GLI-programma in?

Het GLI-programma BeweegKuur houdt in dat u gedurende twee jaar advies en coaching krijgt om u te begeleiden naar een gezonde leefstijl. Het doel van de BeweegKuur is het realiseren van gezondheidswinst door middel van meer bewegen, een gezonde voeding en het laten beklijven van de aangepaste leefstijl door gedragsverandering en het ondersteunen van zelfmanagement. Om te komen tot een gezonde leefstijl biedt de BeweegKuur de deelnemer een geïntegreerd plan bestaande uit drie onderdelen: 

  • Bewegen: Aanzetten tot bewegen en/of het verhogen van de lichamelijke activiteit. 
  • Voeding: Het verminderen van de energie-inname, door een individueel samengesteld voedingsadvies, dat leidt tot verbetering van het eetgedrag. 
  • Gedragsverandering: Ondersteuning van zelfmanagement bij leefstijlaanpassingen.

Wanneer komt u in aanmerking?

U kunt deelnemen als u voldoet aan een van de onderstaande eisen: 

  • U bent boven de 18 jaar en heeft overgewicht; Body Mass Index (BMI) van 25 of hoger; met daarbij verhoogd risico op diabetes mellitus type 2, of cardiovasculaire aandoening (hart- en vaatziekten); 
  • U bent boven de 18 jaar en heeft obesitas; met BMI van 30 of hoger. 

U kunt contact leggen met de huisarts indien u niet zeker weet of u in aanmerking komt voor het GLI-programma.

Verwijsbrief huisarts

Voor deelname aan BeweegKuur is een verwijzing van de huisarts nodig. Neem daarom als u wilt deelnemen contact op met onze huisartsenpraktijk. De huisarts verwijst u door naar GLI BeweegKuur team van Fysiotherapie Lansingerland. U kunt u vervolgens aanmelden met de verwijsbrief van de huisarts bij Fysiotherapie Lansingerland via 010-5218175 of yb@fysiolansingerland.nl.

Wat wordt vergoed?

Het GLI-programma BeweegKuur wordt vergoed vanuit de basisverzekering en heeft daarom geen invloed op het eigen risico (uw eigen risico wordt dus niet belast). Er geldt geen eigen bijdrage. Neem vóór inschrijving voor het programma contact op met uw zorgverzekeraar voor de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor vergoeding van het GLI-programma.

Alle informatie omtrent GLI geleverd door Fysiotherapie Lansingerland is terug te vinden hun website.