Chronische zorg 

Patiënten met een chronische aandoening of ziekte kunnen bij Arts en Zorg Haagse Hout terecht voor multidisciplinaire zorgprogramma’s van hoge kwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan programma’s voor:

  • Zorgprogramma Astma en COPD;
  • Zorgprogramma Diabetes;
  • Zorgprogramma Cardiovasculair Risicomanagement (hart - en vaatziekten).

Onze zorgprogramma’s bestaan uit onderzoek (diagnostiek), behandeling en begeleiding van één specifieke aandoening of klacht. In een zorgprogramma werken verschillende zorgverleners nauw met elkaar samen. Wij stellen strenge kwaliteitseisen aan onze zorgprogramma’s, die voldoen aan de standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).
 

Zorgprogramma Astma en COPD

Voor deze longaandoeningen kunt u terecht bij Gezondheidscentrum Haagse Hout. Uw longen worden tijdens de controles nagekeken en er wordt eventueel een longfunctietest (blaastest) afgenomen. Meer informatie over ons Astma- en COPD-zorgprogramma, vindt u op onze algemene pagina over chronische zorg

Zorgprogramma Diabetes

Als u suikerziekte heeft, krijgt u in zorgprogramma één keer per kwartaal een controle, met één keer per jaar een uitgebreid laboratoriumonderzoek. Zo zorgen we ervoor dat uw bloedsuikerwaarde onder controle blijft. Meer informatie over ons Diabetes-zorgprogramma, vindt u op onze pagina over chronische zorg

Zorgprogramma Hart en Vaatziekten

Heeft u een chronische aandoening aan uw hart of bloedvaten of heeft u een verhoogd risico hierop? Dan kunt u deelnemen aan ons zorgprogramma Cardiovasculair-risicomanagement. Meer informatie over ons zorgprogramma Hart- en vaatziekte, vindt u op onze pagina over chronische zorg