Psychologische zorg 

Als u psychische klachten ervaart, zoals somberheid of stress, kunt u altijd terecht bij uw huisarts. Wilt u een afspraak maken om psychische klachten met uw huisarts te bespreken? Geef dit dan aan bij de assistent. Er kan dan extra tijd voor u worden gereserveerd.

In sommige gevallen geeft een gesprek met de huisarts al voldoende houvast om zelf verder aan de slag te gaan met uw klachten. De huisarts heeft daarnaast ook de mogelijkheid om u voor verdere psychologische zorg door te verwijzen naar bijvoorbeeld een POH-GGZ of een psycholoog.

Psychologische zorg bij Haagse Hout

Bij Gezondheidscentrum Haagse Hout kunt u na verwijzing door uw huisarts terecht bij de POH-GGZ. POH-GGZ staat voor PraktijkOndersteuner van de Huisarts voor Geestelijke GezondheidsZorg. De POH-GGZ is deskundig om kortdurende begeleiding te bieden bij psychische klachten.

Wilt u een afspraak maken bij de POH-GGZ? Neem dan contact met ons op via 070 – 347 37 47.

Ook is er de mogelijkheid om na verwijzing een afspraak te maken voor het spreekuur van de GZ-psycholoog van Indigo met wie wij samenwerken. Als u een afspraak wilt maken met de psycholoog van Indigo, kunt u bellen naar 088 – 357 10 50.

Kijk voor meer informatie over psychologische zorg en de POH-GGZ op onze landelijke website op de pagina Psychologische zorg.