Medisch onderzoek huisarts in Groningen

Soms is er extra medisch onderzoek nodig bij de huisarts om te achterhalen wat de precieze oorzaak van uw gezondheidsklachten is. Dit aanvullend onderzoek bij de huisarts noemen we ook wel diagnostiek. De huisarts kan verschillende soorten onderzoek doen om te achterhalen waar u precies last van heeft.

Diagnostiek bij Gezondheidscentrum Hoendiep

Bij Gezondheidscentrum Hoendiep kunt u voor verschillende vormen van diagnostiek terecht:

  • Bloedafname;
  • Urineonderzoek;
  • Longfunctietest;
  • Doppleronderzoek;
  • CRP-sneltest.

Hieronder vindt u per onderzoek meer informatie over hoe het werkt en de eventuele bijbehorende kosten.

Bloedafname

Door de coronamaatregelen is er geen inloopspreekuur en kunt u enkel op afspraak terecht voor de bloedafname. Voor een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk. 

Voor bloedafname kunt u elke maandag tot en met vrijdag van 8.00 en 11.00 uur terecht bij Gezondheidscentrum Hoendiep. U kunt zich hiervoor melden aan de balie bij de doktersassistent. Als u voor bloedafname komt, neem dan de volgende dingen mee:

  • Het labformulier dat u van de huisarts heeft gekregen;
  • Uw legitimatiebewijs;
  • Uw zorgverzekeringspas.

Soms is het belangrijk dat u nuchter bent voor bloedonderzoek. Uw huisarts zal u laten weten of dit nodig is. Als u nuchter moet zijn voor de bloedafname, dan mag u vanaf 8.00 uur voor de bloedafname niet meer eten of drinken. Een slokje water mag wel. Het innemen van medicijnen is ook toegestaan, behalve als u hiervoor een aparte instructie heeft gekregen van uw huisarts.

In Gezondheidscentrum Hoendiep doen onze doktersassistenten de bloedafname. Zij zijn hiervoor speciaal opgeleid. Wij doen dit onderzoek samen met diagnostisch centrum Saltro. Meestal zijn de uitslagen twee dagen na bloedafname bekend. U kunt voor de uitslag contact opnemen met onze praktijk.

Kosten bloedonderzoek

Bloedonderzoek valt onder het eigen risico. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van tarieven voor verschillende soorten onderzoek.

Urineonderzoek

Urineonderzoek is nodig wanneer de huisarts dit aangeeft of wanneer u zelf denkt blaasontsteking te hebben. U kunt uw urine (het liefst voor 11.00) in een schoon potje brengen. Dit potje is gratis bij ons te verkrijgen. Geef het potje met urine binnen twee uur bij ons af. Lukt dit niet, bewaar het potje met urine dan in de koelkast.

Als u urine brengt omdat u denkt dat u een blaasontsteking hebt, dan vragen wij u een formulier in te vullen. Op deze manier kunnen wij snel de juiste behandeling bieden.

Kosten urineonderzoek

Urineonderzoek bij een vermoeden van blaasontsteking valt niet onder het eigen risico en wordt dus volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Indien op basis van de uitslag vervolgonderzoek nodig is, valt dat vaak wel onder het eigen risico.

Urineonderzoek dat om andere redenen dan een vermoeden van blaasontsteking wordt aangevraagd, valt wel onder het eigen risico.

Longfunctietest

De huisarts kan een longonderzoek (ook wel spirometrie genoemd) voorschrijven. Wanneer de huisarts dit onderzoek wil uitvoeren, maakt u hiervoor via de doktersassistent een afspraak bij de praktijkondersteuner.

Kosten Longfunctietest

Een longfunctietest valt niet onder het eigen risico en wordt dus volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Doppleronderzoek

Een Doppleronderzoek is een vaatonderzoek waarbij de bloedstroom in de (slag)aders in uw armen en/of benen wordt onderzocht met behulp van geluidsgolven. Daarnaast wordt de bloeddruk in beide armen en benen gemeten. Indien nodig kan de huisarts u dit onderzoek voorschrijven. Dit onderzoek wordt vaak gedaan door de praktijkondersteuner. Maak daarom een afspraak met de praktijkondersteuner wanneer u een Doppleronderzoek nodig heeft, neem hiervoor contact op met de doktersassistent.

Kosten Doppleronderzoek

Een Doppleronderzoek bij de huisarts valt niet onder het eigen risico en wordt dus volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

CRP-sneltest

Met een CRP-sneltest worden bepaalde ontstekingswaarden in uw lichaam onderzocht. Wanneer de huisarts een CRP-sneltest aanvraagt, kunt u daar meestal vrijwel direct voor terecht bij de doktersassistent. Zij neemt door middel van een vingerprik een beetje bloed bij u af, dat direct wordt onderzocht. De uitslag is vaak binnen een paar minuten bekend.

Kosten CRP-sneltest

De CRP-sneltest valt onder het eigen risico. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van tarieven voor verschillende soorten onderzoek.

Kosten onderzoeken

Sommige vormen van onderzoek vallen onder het eigen risico. De zorgverzekeraar brengt deze verplichte eigen bijdrage bij u in rekening, als u voor dat kalenderjaar nog niet door andere zorgkosten uw eigen risico heeft betaald aan de zorgverzekeraar (voor meer informatie over het eigen risico kunt u terecht op de pagina eigen risico huisartsenzorg).

Hieronder vindt u toelichting op de kosten van de onderzoeken bij onze locaties.