Onderzoeken (diagnostiek)

Wanneer u met gezondheidsklachten bij de huisarts komt, kan de huisarts in bepaalde gevallen direct achterhalen wat de oorzaak van uw klachten is. Soms is aanvullend onderzoek echter nodig om te kunnen bepalen waar u precies last van heeft. Dit aanvullend onderzoek wordt ook wel diagnostiek genoemd.

Diagnostiek bij Huisartsenpraktijk Birghan-Eskes

Bij Huisartsenpraktijk Birghan-Eskes kunt u voor verschillende vormen van diagnostiek terecht:

  • Bloedafname;
  • Urineonderzoek;
  • 24-uurs bloeddrukmeting;
  • Longfunctietest;
  • Doppleronderzoek;
  • CRP-sneltest;
  • Teledermatologie.

Op onze landelijke website vindt u op de pagina Onderzoeken (diagnostiek) uitleg over de verschillende onderzoeken. Hieronder vindt u praktische informatie over de onderzoeken en toelichting op de kosten van deze onderzoeken.

Bloedafname

Voor bloedafname kunt u maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 10.00 uur terecht bij Gezondheidscentrum Noord. U kunt zich hiervoor melden aan de balie bij de doktersassistent.

Vergeet niet de volgende dingen mee te nemen: het labformulier dat u van de huisarts gekregen heeft, uw legitimatiebewijs en uw zorgverzekeringspas.

De doktersassistenten doen op onze praktijk de bloedafname. Zij zijn hiervoor opgeleid. Deze service is in samenwerking met diagnostisch centrum Saltro opgezet. Saltro haalt de monsters op, doet de bepalingen en stuurt de uitslagen naar uw huisarts. De meeste uitslagen zijn na twee dagen bekend. U kunt uw uitslagen bekijken in het online labuitslagen portaal of contact opnemen met uw praktijk.

Voor sommige bloedonderzoeken is het belangrijk dat u nuchter bent. De huisarts zal dat dan aan u doorgeven. Nuchter zijn houdt in dat u vanaf 8 uur voor de bloedafname niet meer mag eten en drinken. Een slokje water mag u wel drinken. Het innemen van medicijnen is ook toegestaan, behalve als u hiervoor een aparte instructie heeft gekregen van uw arts.

Bloedonderzoek valt onder het eigen risico. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van tarieven voor verschillende soorten onderzoek. 

Kwaliteit

Sinds eind 2019 heeft de Raad voor Accreditatie de bloedafname door Arts en Zorg geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017 onder registratienummer L652. Dit betekent dat ons kwaliteitsmanagementsysteem conform deze internationale kwaliteitsnorm is opgebouwd.

Urineonderzoek

Wanneer de huisarts urineonderzoek aanvraagt of als u denkt een blaasontsteking te hebben, kunt u uw urine in een schoon potje bij ons brengen. Gebruik hiervoor zo mogelijk een speciaal urinepotje dat u bij ons gratis kunt verkrijgen. Zorg ervoor dat de urine niet ouder is dan twee uur of zet anders het potje met urine in de koelkast.

Bij een vermoeden van blaasontsteking zullen wij u bij het inleveren van de urine vragen een formulier in te vullen, om zo meer inzichtelijk te krijgen welke behandeling wij u moeten geven.

Urineonderzoek bij een vermoeden van blaasontsteking valt niet onder het eigen risico en wordt dus volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Indien op basis van de uitslag vervolgonderzoek nodig is, valt dat vaak wel onder het eigen risico. Ook urineonderzoek dat om andere redenen dan een vermoeden van blaasontsteking wordt aangevraagd valt wel onder het eigen risico.

24-uurs bloeddrukmeting

Wanneer uw huisarts een 24-uurs bloeddrukmeting aanvraagt, kunt u een afspraak maken op het assistentenspreekuur. De doktersassistent zal de bloeddrukmeter aanbrengen en u instructies geven over het gebruik ervan. De volgende werkdag brengt u de bloeddrukmeter op de afgesproken tijd weer terug.

Een 24-uurs bloeddrukmeting valt niet onder het eigen risico en wordt dus volledig vergoed vanuit de basisverzekering. 

Longfunctietest

Wanneer uw huisarts om een longfunctietest vraagt, kunt u hiervoor een afspraak maken bij de longverpleegkundige.

Een longfunctietest valt niet onder het eigen risico en wordt dus volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Doppleronderzoek

Wanneer uw huisarts een Doppleronderzoek aanvraagt, kunt u hiervoor een afspraak maken op het assistentenspreekuur.

Een Doppleronderzoek bij de huisarts valt niet onder het eigen risico en wordt dus volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

CRP-sneltest

Wanneer de huisarts een CRP-sneltest aanvraagt, kunt u daar doorgaans vrijwel direct voor terecht bij de doktersassistent. Zij neemt door middel van een vingerprik een beetje bloed bij u af, dat direct wordt onderzocht. De uitslag is vaak binnen enkele minuten bekend.

De CRP-sneltest valt onder het eigen risico. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van tarieven voor verschillende soorten onderzoek.

Teledermatologie

Wanneer de huisarts bij een huidprobleem wil dat de dermatoloog (huidspecialist) meekijkt, kan de huisarts een foto van uw huidprobleem maken tijdens het consult. De huisarts zal de foto dan opsturen en door de dermatoloog laten beoordelen. De uitslag is dan vaak binnen enkele dagen bekend. 

Teledermatologie (dermatologie) valt onder het eigen risico, omdat het specialistenzorg betreft. Wel is een teleconsult vaak voordeliger dan een consult bij de dermatoloog zelf in de spreekkamer. 

 

Kosten onderzoeken

Sommige vormen van onderzoek vallen onder het eigen risico. De zorgverzekeraar brengt deze verplichte eigen bijdrage bij u in rekening, als u voor dat kalenderjaar nog niet door andere zorgkosten uw eigen risico heeft betaald aan de zorgverzekeraar (kijk voor meer informatie over het eigen risico op de pagina Eigen risico huisartsenzorg op onze landelijke website). 

Hieronder vindt u toelichting op de kosten van de onderzoeken bij onze locaties.