Patiënttevredenheidsonderzoek

Na een bezoek aan ons gezondheidscentrum kunt u worden benaderd voor een kort patiënttevredenheidsonderzoek.

Wij werken met een periodiek onderzoek waarmee wij de patiënttevredenheid meten. Na een bezoek aan de praktijk kunt u een uitnodiging voor dit onderzoek ontvangen. Dit onderzoek wordt anoniem uitgevoerd, de praktijk weet dus niet wie de vragenlijst invult. De praktijk heeft inzicht in de resultaten uit dit onderzoek.

De resultaten van het onderzoek worden in het praktijkoverleg besproken. Wanneer nodig wordt direct actie ondernomen om dingen te verbeteren.