Maatschappelijk werker

Wanneer u klachten ervaart als slapeloosheid, somberheid, lusteloosheid, hoofdpijn en moeheid, kunt u hiervoor goed terecht bij uw huisarts. Wij willen u graag ondersteunen in het behouden en verbeteren van uw gezondheid en welbevinden. Daarom zijn we het programma ‘welzijn op recept’ gestart. De kern van ‘welzijn op recept’ is dat de huisarts of een andere zorgverlener uit het gezondheidscentrum samen met u bekijkt of een welzijnsaanbod passend zou kunnen zijn voor uw klachten. 

Wanneer hier sprake van is verwijst de zorgverlener rechtstreeks door naar de maatschappelijk werker die aanwezig is in ons gezondheidscentrum. Concrete voorbeelden zijn het zoeken naar een ‘maatje’ in geval van eenzaamheid en het in contact brengen met een budgetcoach in geval van financiële problemen. 

Laura de Jong van het Sociaal Wijkteam Centrum Oost werkt op onze locatie t.a.v. dit project.