Psychologische zorg 

Als u psychische klachten ervaart, zoals somberheid of stress, kunt u altijd terecht bij uw huisarts. Wilt u een afspraak maken om psychische klachten met uw huisarts te bespreken? Geef dit dan aan bij de assistent. Er kan dan extra tijd voor u worden gereserveerd.

In sommige gevallen geeft een gesprek met de huisarts al voldoende houvast om zelf verder aan de slag te gaan met uw klachten. De huisarts heeft daarnaast ook de mogelijkheid om u voor verdere psychologische zorg door te verwijzen naar bijvoorbeeld een POH-GGZ of een psycholoog.

POH-GGZ bij Arts en Zorg Leeuwarden

Bij Gezondheidscentrum Leeuwarden kunt u na verwijzing door uw huisarts terecht bij de POH-GGZ. POH-GGZ staat voor PraktijkOndersteuner van de Huisarts voor Geestelijke GezondheidsZorg. De POH-GGZ is deskundig om kortdurende begeleiding te bieden bij psychische klachten.

Wilt u een afspraak maken bij de POH-GGZ? Neem dan contact met ons op via 058 – 216 49 69. Kijk voor meer algemene informatie over psychologische zorg en de POH-GGZ op onze landelijke website op de pagina Psychologische zorg.

Psychologenpraktijk voor kind en jeugd

In het centrum voor eerstelijnszorg HuizumerPoort is ook Mentaal Beter Leeuwarden, Psychologenpraktijk voor Kind en Jeugd gevestigd. U kunt hier na verwijzing door de huisarts zelf een afspraak maken via 088 – 010 44 80.