Kosten en declaraties apotheek

De apotheek kan de kosten van uw genees- en hulpmiddelen meestal direct in rekening brengen bij uw zorgverzekeraar. Soms wordt een middel echter niet (volledig) vergoed en dient u direct in de apotheek te betalen.

Arts en Zorg heeft samen met SAL Apotheken Zorgapotheek Nederland (ZAN) opgericht. De informatie op deze pagina geldt voor onze ZAN apotheken. Bij een aantal gezondheidcentra hebben we geen eigen apotheek, maar werken we samen met een lokale apotheek. Voor die apotheken kan de informatie afwijken. U kunt op de pagina van uw gezondheidscentrum kijken of er een apotheek is. Daar vindt u indien van toepassing ook een link naar de website van de betreffende apotheek voor meer informatie.

In al onze apotheken is pinnen mogelijk. Voor sommige middelen is een machtiging van uw zorgverzekeraar nodig. Wij informeren u hierover en nemen eventueel contact op met de arts of uw verzekeraar.

Eigen risico

Genees- en hulpmiddelen vallen onder uw eigen risico. De kosten worden door uw zorgverzekeraar met u verrekend indien en voor zover u voor het betreffende kalenderjaar door andere zorgkosten uw eigen risico nog niet (volledig) heeft betaald.

Eerste uitgiftegesprek

Krijgt u een geneesmiddel voor het eerst, of heeft u het langer dan een jaar niet gebruikt? Dan krijgt u van de apotheek bij de “eerste uitgifte” uitleg over het gebruik en de werking. De kosten hiervan worden met ingang van januari 2016 verrekend in de kosten van de eerste verstrekking van het middel.

Verkoop- en betalingsvoorwaarden

In onze apotheken zijn de ’’Algemene apotheek verkoop- en betalingsvoorwaarden’’ van de KNMP van toepassing.