Asielzoekerszorg

Per 1 januari 2018 organiseert Arts en Zorg de zorg voor asielzoekers in Nederland. Arts en Zorg doet dit in opdracht van het COA en in samenwerking met zorgverzekeraar DSW. Daartoe zijn twee dochterondernemingen in het leven geroepen, GZA en RMA. 

Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA)

GZA zorgt voor goede zorg voor alle asielzoekers. GZA is gevestigd op of dichtbij de opvanglocaties van het COA, door heel Nederland. Daarnaast is GZA ook 24 uur per dag te bereiken via de Praktijklijn, het medisch contact centrum. Bij de zorgverlening besteden we extra aandacht aan taal- en cultuurverschillen, de asielprocedure, de leefsituatie en de zorgbehoefte van asielzoekers. 

De huisartsenzorg voor asielzoekers is zo veel mogelijk georganiseerd zoals de reguliere huisartsenzorg in Nederland. Een asielzoeker kan met zijn medische vragen of problemen terecht bij GZA. Voor het maken van een afspraak kan de asielzoeker terecht op het inloopspreekuur. Daarnaast kan een asielzoeker voor een medische vraag ook bellen met de Praktijklijn. De Praktijklijn is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar in het geval van spoed. Daarnaast is de Praktijklijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8:30 tot 17:00 uur voor bijvoorbeeld het maken van afspraken.

U kunt meer lezen over GZA op onze website www.gzasielzoekers.nl. Een gedeelte van deze website is speciaal ingericht voor zorgverleners. Hier staat onder andere informatie over het opvragen van medische gegevens, het inschakelen van een tolk en vervoer van en naar een AZC.

Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA)

In de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA) is de zorg omschreven waar asielzoekers aanspraak op kunnen maken. Deze regeling wordt, in opdracht van het COA, uitgevoerd door RMA Healthcare. RMA Healthcare is daarbij verantwoordelijk voor de zorginkoop en DSW contracteert, onder de vlag van RMA Healthcare, de zorgaanbieder en verrekent de zorgkosten.  

Het grootste deel van de aanspraken onder de RMA komt overeen met de aanspraken in het basispakket van de zorgverzekeringswet. Daarnaast valt een deel van de zorg die onder de Wmo, de Wlz en de Jeugdwet valt, ook onder de RMA.

U kunt meer lezen over RMA op onze website www.rmasielzoekers.nl. Hier staat onder andere de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA – regeling) en informatie over de verschillende zorgsoorten. Ook staat er een zorgzoeker op de website, waarin alle gecontracteerde zorgaanbieders staan.