Huisartsenzorg

Bij huisartsenzorg zijn meer mensen betrokken dan alleen de huisarts.

Zo kunt u uiteraard een afspraak maken bij de huisarts, maar in veel gevallen ook bij bijvoorbeeld een Physician assistant of Verpleegkundig specialist of op het assistentenspreekuur.

Verder kunt u bij veel van onze gezondheidscentra terecht voor diagnostiek, zoals bloedafname. Ook bieden we chronische zorg aan onze patiënten met bijvoorbeeld astma, diabetes of hart- en vaatziekten.    

Kijk op de pagina van uw locatie voor welke zorg u daar terecht kunt.