Wat staat er op mijn declaratieoverzicht?

Kosten in de zorg zijn te verdelen in kosten die uw zorgverzekeraar aan de zorgverlener betaalt voor uw zorg en kosten die u zelf als patiënt moet betalen. Alles wat onder ‘reguliere huisartsenzorg’ valt, wordt volledig door uw zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering. Voor een ander deel geldt een eigen risico.

Deze kosten zijn apart terug te vinden op uw declaratieoverzicht.

Kosten die uw zorgverzekeraar volledig vergoedt vanuit basisverzekering

Alles wat Arts en Zorg aan reguliere huisartsenzorg* bij uw zorgverzekeraar declareert, staat op uw declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar onder de naam Health Angels.

*Reguliere huisartsenzorg bestaat uit telefoontjes, spreekuren en visites door huisartsen, doktersassistenten, praktijkondersteuners, physician assistants en verpleegkundig specialisten die onder verantwoordelijkheid van uw huisarts binnen de praktijk werkzaam zijn.

Declaraties huisartsenzorg: verschillende onderdelen

De declaraties voor de reguliere huisartsenzorg kunnen bestaan uit de volgende onderdelen, die u afzonderlijk op uw declaratieoverzicht terugvindt:

  • Inschrijftarieven: de huisarts brengt voor iedereen die in zijn praktijk staat ingeschreven een vast bedrag per kwartaal in rekening bij de zorgverzekeraar, het inschrijftarief. Dit zijn abonnementskosten voor zijn beschikbaarheid, ook als u niet bij de huisarts bent geweest.
  • Consulten, telefonische consulten en visites.
  • Afzonderlijke behandelingen: een huisarts kan ook specifieke afzonderlijke behandelingen in rekening brengen. Dit zijn bijvoorbeeld chirurgische ingrepen en longfunctiemetingen.
  • GEZ-gelden: GEZ staat voor Geïntegreerde Eerstelijnszorg. Dit geld wordt uitgekeerd aan samenwerkingsverbanden die een bijdrage leveren aan klantwaarde, kwaliteit en beheersing van zorgkosten, bijvoorbeeld door een continu klanttevredenheidsonderzoek.
  • Ketenzorg: dit wordt uitgekeerd aan grotere samenwerkingsverbanden die de zorg rondom een bepaalde zorgvraag (bijvoorbeeld diabetes) gezamenlijk organiseren. Door middel van één tarief dat de zorgverleners met de zorgverzekeraars vaststellen worden alle zorgactiviteiten die nodig zijn betaald, ongeacht hoe vaak u op consult komt. Arts en Zorg declareert bij de zorgverzekeraar ketenzorg alleen voor patiënten die deelnemen aan het zorgprogramma Diabetes.

Verzekerd bij Menzis/Anderzorg, Zilveren Kruis, VGZ of CZ?

Bent u verzekerd bij Menzis/Anderzorg, Zilveren Kruis, VGZ of CZ? Dan declareert Arts en Zorg een all-in tarief bij uw verzekeraar. Meer informatie hierover vindt u terug op de pagina over het all-in tarief.

Kosten die onder het eigen risico vallen

Voor de zorg die onder het eigen risico valt staan de kosten op het declaratieoverzicht onder de naam Health Angels, of bijvoorbeeld de naam van de apotheek, Eerstelijns Behandelcentrum B.V., Saltro, Ksyos, of een andere partij bij wie u de zorg afneemt. 

Deze zorg vindt u afzonderlijk op uw declaratieoverzicht. Doorgaans staat erbij vermeld welk deel voor u wordt vergoed en welk deel u zelf moet betalen.

Kijk voor meer informatie over eigen risico op de pagina Eigen risico huisartsenzorg.

Specifieke informatie over de kosten van onderzoeken die onder het eigen risico vallen vindt u op de pagina Onderzoeken.