Psychologische zorg

Wanneer u psychische klachten ervaart, bijvoorbeeld somberheidsklachten, of wanneer u zich gespannen voelt, kunt u hiervoor goed terecht bij uw gezondheidscentrum.

U kunt een afspraak bij uw huisarts maken om uw psychische klachten te bespreken. In sommige gevallen is een gesprek met de huisarts voldoende en krijgt u daarmee genoeg handvatten om zelf verder aan de slag te gaan met uw klachten. De huisarts heeft daarnaast ook de mogelijkheid om u voor verdere psychologische zorg door te verwijzen naar bijvoorbeeld een POH-GGZ of een psycholoog.

U kunt op alle locaties van Arts en Zorg terecht bij een POH-GGZ. Daarnaast worden op een aantal locaties spreekuren gehouden door psychologen met wie wij nauw samenwerken.

Kijk op de pagina van uw eigen gezondheidscentrum bij het zorgaanbod voor welke vormen van psychologische zorg u daar terecht kunt.

Wat is een POH-GGZ?

POH-GGZ staat voor PraktijkOndersteuner van de Huisarts voor Geestelijke GezondheidsZorg. De POH-GGZ is deskundig om kortdurende begeleiding te bieden bij psychische klachten. De POH-GGZ is geschoold op HBO-niveau of universitair niveau. Vaak zijn het Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen of Psychologen die in de functie van POH-GGZ werkzaam zijn.

Wat kan de POH-GGZ voor u doen?

Tijdens een kennismakingsgesprek zal de POH-GGZ u vragen stellen over uw situatie en uw klachten. Vervolgens wordt er samen met u bekeken wat u kan helpen. Dat kunnen vervolggesprekken bij de POH-GGZ zijn. De POH-GGZ biedt een luisterend oor en concreet advies. De POH-GGZ formuleert samen met u doelen om mee aan de slag te gaan.

Ook kan de POH-GGZ u doorverwijzen naar bijvoorbeeld een GZ-psycholoog in de huisartsenpraktijk, maatschappelijk werk, of een GGZ-instelling. De POH-GGZ is op de hoogte van de beste hulp op het gebied van verschillende klachten. Samen met u wordt gekeken wat u nodig heeft.

Soms kan de POH-GGZ u ook adviseren om gebruik te maken van e-health. Bij e-health kunt u via speciale programma's op internet meer werken aan uw klachten of problemen.

Wat zijn de kosten?

Afspraken bij de POH-GGZ vallen onder de huisartsenzorg en worden vergoed vanuit de basisverzekering. U hoeft hiervoor dus niet zelf bij te betalen.

Alle andere vormen van psychologische zorg vallen niet onder de huisartsenzorg. Of de zorg in aanmerking komt voor vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket en van de afspraken die uw zorgverzekeraar heeft gemaakt met de specifieke zorgverlener. Informeer hier altijd zelf naar bij uw zorgverzekeraar.