Chronische zorg in Delft-zuid

Voor mensen met een chronische ziekte Gezondheidscentrum Voorhof multidisciplinaire zorgprogramma’s van hoge kwaliteit ontwikkeld, volgens de standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Bij Gezondheidscentrum Voorhof in Delft-Zuid kunt u terecht voor de volgende zorgprogramma’s:

  • Zorgprogramma Diabetes;
  • Zorgprogramma Astma en COPD;
  • Zorgprogramma Cardiovasculair Risicomanagement (hart- en vaatziekten).

Wat is een zorgprogramma?

In een zorgprogramma werken verschillende zorgverleners nauw met elkaar samen om zo goede zorg te kunnen leveren. Een zorgprogramma bestaat uit een keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding van één specifieke aandoening of klacht. Er worden strenge kwaliteitseisen gesteld aan de geboden zorg in een zorgprogramma.

Zorgprogramma Diabetes

Als u suikerziekte heeft, krijgt u in ons zorgprogramma één keer per kwartaal een controle en voeren we één keer per jaar een uitgebreid laboratoriumonderzoek uit. Zo zorgen we ervoor dat uw bloedsuikerwaarde onder controle blijft. Lees meer over ons Diabetes zorgprogramma op onze pagina over chronische zorg.

Zorgprogramma Astma en COPD

Voor de longaandoeningen Astma en COPD kunt u terecht bij Gezondheidscentrum Voorhof. Het belangrijkste doel is om (verdere) beschadigingen aan de longen te voorkomen. Tijdens controles kijkt de praktijkondersteuner elke keer opnieuw naar uw situatie en klachten en er wordt eventueel een longfunctietest (blaastest) afgenomen. Meer informatie over ons Astma en COPD zorgprogramma, vindt u op onze pagina over chronische zorg.

Zorgprogramma Hart- en vaatziekte

Heeft u een chronische aandoening aan uw hart of bloedvaten of een verhoogd risico hierop? Dan kunt u deelnemen aan ons zorgprogramma Cardiovasculair risicomanagement. Hoe vaak u op controle zal komen is afhankelijk van uw situatie. Dit kan twee keer, maar ook vier keer per jaar zijn. Uitgebreide informatie over het Hart- en vaatziekte programma van Arts en Zorg vindt u op onze pagina over chronische zorg.