Veilige uitwisseling van medische gegevens

Ons gezondheidscentrum heeft zich aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Het LSP zorgt voor snelle en betrouwbare elektronische uitwisseling van medische gegevens.

Zorgverleners, zoals uw huisarts of uw apotheek, kunnen hun computersysteem aansluiten op het beveiligde netwerk van het LSP. Hierdoor is het mogelijk voor de huisartsenpost, uw apotheek of de medisch specialist om een gedeelte van uw actuele medische gegevens in te zien. Om dit mogelijk te maken, hebben wij uw toestemming nodig.

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u naar de website https://www.vzvz.nl, of u kunt een informatiefolder in de praktijk ophalen. 

U kunt het toestemmingsformulier voor het LSP downloaden en uitprinten. Met het formulier kunt u uw huisarts en apotheek in het gezondheidscentrum toestemming verlenen om uw medische gegevens elektronisch beschikbaar te stellen aan andere zorgverleners. U kunt het ingevulde formulier aan de assistente overhandigen.

Daarnaast kunt u ook online uw toestemming regelen. Klik daarvoor op de link naar de betreffende pagina op de website van ikgeeftoestemming.nl.