Chronische zorg 

Arts en Zorg biedt zorg aan mensen met een chronische ziekte. Wij hebben multidisciplinaire zorgprogramma’s van hoge kwaliteit ontwikkeld, volgens de standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Bij Gezondheidscentrum Winschoten kunt u terecht voor de volgende zorgprogramma’s:

  • Zorgprogramma Astma en COPD;
  • Zorgprogramma Diabetes;
  • Zorgprogramma Cardiovasculair Risicomanagement (hart- en vaatziekten).

In een zorgprogramma werken verschillende zorgverleners nauw met elkaar samen om zo goede zorg te kunnen leveren. Een zorgprogramma bestaat uit een keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding van één specifieke aandoening of klacht, waarbij strenge kwaliteitseisen worden gesteld aan de geboden zorg.

Zorgprogramma Astma en COPD

Voor de longaandoeningen Astma en COPD kunt u terecht bij Gezondheidscentrum Winschoten. Uw longen worden tijdens de controles nagekeken en er wordt eventueel een longfunctietest (blaastest) afgenomen. Meer informatie over ons Astma en COPD zorgprogramma, vindt u op onze pagina over Chronische zorg.

Zorgprogramma Diabetes

Als u suikerziekte heeft, krijgt u in ons zorgprogramma één keer per kwartaal een controle, waarvan één keer per jaar een uitgebreid laboratoriumonderzoek. Zo zorgen we ervoor dat uw bloedsuikerwaarde onder controle blijft. Lees meer over ons Diabetes zorgprogramma op onze pagina over Chronische zorg.

Zorgprogramma Hart- en vaatziekte

Heeft u een chronische aandoening aan uw hart of bloedvaten of heeft u een verhoogd risico hierop? Dan kunt u deelnemen aan ons zorgprogramma Cardiovasculair risicomanagement. Uitgebreide informatie over het Hart- en vaatziekte programma van Arts en Zorg vindt u op onze pagina over Chronische zorg.