Kosten en declaraties diëtetiek

De diëtisten hebben met alle zorgverzekeraars een contract. Iedereen heeft recht op een vergoeding voor dieetadvisering bij de diëtist.

Basisverzekering

Vanuit de basisverzekering krijgt iedereen 3 uur dieetadvisering per jaar vergoed. Houd hierbij wel rekening met het eventuele eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar hoeft er geen eigen risico te worden betaald.

Aanvullende verzekering

Naast de basisverzekering kunt u mogelijk extra vergoeding krijgen vanuit de aanvullende verzekering. Controleer hiervoor uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Diabetes, COPD of (een verhoogd risico op) hart- en vaatziekten

Alle patiënten van Arts en Zorg met diabetes, COPD of (een verhoogd risico op) hart- en vaatziekten krijgen vergoeding via de ketenzorg. De ketenzorg wordt volledig vergoed en kent geen eigen risico.

Controleer altijd vooraf goed uw polisvoorwaarden en neem eventueel contact op met uw zorgverzekeraar. Bij onduidelijkheden kunt u ook aan de diëtist vragen of u in aanmerking komt voor vergoeding.