Kosten en declaraties diëtetiek

De vergoeding van dieetadvisering verloopt via het basispakket.

Iedereen krijgt drie behandeluren dieetadvisering per jaar vergoed. Houdt u er wel rekening mee dat uw verzekering dit met uw eigen risico kan verrekenen.

Wanneer u daarnaast een aanvullende verzekering heeft, zou het goed mogelijk zijn dat u recht heeft op extra behandeluren dieetadvisering. Deze behandeluren vallen buiten het eigen risico en worden dus volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.

Patiënten met een chronische aandoening zoals Diabetes, COPD en Hart- en vaatziekten krijgen vaak vergoeding via ketenzorg. Deze vergoeding valt ook onder de basisverzekering en valt buiten het eigen risico.

Controleer altijd vooraf goed uw polisvoorwaarden en neem eventueel contact op met uw zorgverzekeraar. Bij onduidelijkheden kunt u ook aan de diëtist vragen of u in aanmerking komt voor vergoeding.