Kosten en declaraties diëtetiek

Als u naar de diëtist gaat, krijgt u 3 uur dieetadvisering vergoed vanuit de basisverzekering. Deze kosten kunnen met het eigen risico verrekend worden. Bent u aanvullend verzekerd? Soms heeft u dan recht op enkele uren extra dieetbehandeling. Lees hieronder meer informatie over de vergoeding en tarieven.

De basisverzekering

Vanuit de basisverzekering heeft iedereen recht op 3 uur dieetadvisering van een diëtist. De kosten van deze consulten zijn vastgesteld door zorgverzekeraars. Het tarief is per zorgverzekeraar verschillend, maar ligt vaak rond de 60 tot 70 euro per uur. Arts en Zorg brengt de consulten rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening. U hoeft de factuur dus niet eerst zelf te betalen. U kunt alsnog een rekening van uw zorgverzekeraar ontvangen, omdat er aanspraak wordt gemaakt op uw eigen risico. Lees hieronder meer over het eigen risico.

Het eigen risico

Wanneer u zorg uit de basisverzekering gebruikt, moet u hiervoor soms een eigen risico betalen. Ook diëtetiek kan onder het eigen risico vallen. Het eigen risico is wettelijk vastgesteld op € 385,-. Daarnaast kunt u er – bij het afsluiten van uw zorgverzekering – voor kiezen vrijwillig een hoger eigen risico te hebben. Indien u wilt weten welk deel van uw eigen risico u dit jaar al verbruikt hebt (bijvoorbeeld door andere basiszorg of medicatie), raden we u aan om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Als u dit jaar uw eigen risico geheel verbruikt heeft, ontvangt u geen rekening meer van uw zorgverzekeraar voor een dieetbehandeling.

In de volgende situaties gaat de dieetbehandeling bij de diëtist niet van het eigen risico af:

  • Indien het om een kind jonger dan 18 jaar gaat. Kinderen hebben geen eigen risico, waardoor de 3 uur dieetadvisering uit het basispakket volledig wordt vergoed;
  • Indien u een zorgverzekering heeft afgesloten zonder eigen risico (bijvoorbeeld via de gemeente);
  • Indien het gaat om dieetadvies voor chronische zorg zoals diabetes type 2, CVRM (hart- en vaatziekten) of COPD/astma (longziekte). Er is hier een specifieke, digitale verwijzing voor nodig. Vraag u huisarts of dit van toepassing is in uw situatie.

De aanvullende verzekering

Naast de vergoeding vanuit de basisverzekering wordt er vanuit de aanvullende zorgverzekeringen vaak extra dieetadvisering vergoed. Welke vergoeding u hieruit krijgt is afhankelijk van de aanvullende verzekering die u hebt gekozen. Wij adviseren u om de polis van uw verzekering na te kijken of contact te leggen met uw zorgverzekeraar.

Annuleren afspraken

Voor een goede voortgang van uw behandeling is het belangrijk dat u de afspraken (zoveel mogelijk) nakomt. Wanneer u onverhoopt een afspraak moet afzeggen of verplaatsen, geeft u dit dan zo tijdig mogelijk door via de assistent of dieet@artsenzorg.nl. Wanneer u een afspraak afzegt korter dan 24 uur vóór de behandeling of als u verzuimt, dan zijn wij genoodzaakt deze behandeling bij u in rekening brengen. 

De zorgverzekeraars hebben het standpunt ingenomen dat een niet-verrichte behandeling niet in aanmerking komt voor vergoeding. In die gevallen kunnen wij dus geen declaratie naar de zorgverzekeraar sturen en moet u de behandeling zelf betalen.

Tarieven diëtetiek

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee onderdelen:

  1. Contacttijd: tijd waarbij de cliënt aanwezig is.
  2. Individueel dieetvoorschrift: tijd die de diëtist besteedt aan het analyseren van voedingskundige en medische gegevens, het eventueel berekenen van de voeding en het samenstellen van een persoonlijk advies. Hier is de cliënt niet bij aanwezig. Deze tijd maakt deel uit van de behandeling

De totaal besteedde tijd wordt altijd afgerond op kwartieren.

Consult Tarief*
1e intake (1 uur contacttijd) €60,- tot €70,-
Vervolgconsult (per 15 minutne contacttijd) €15,- tot €17,50 (per 15 min.)
Individueel dieetvoorschrift (per 15 minuten) €15,- tot €35,-
Afspraak die korter dan 24 uur van te voren wordt afgezegd óf niet nagekomen afspraak €35,- (de zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet)


* Het precieze tarief wordt vastgesteld door uw zorgverzekeraar.