Samenwerking en diensten

Huisartsen ervaren een steeds grotere druk op hun huisartsenpraktijk. De Nederlandse bevolking vergrijst, waardoor er steeds meer en complexere hulpvragen zijn. Tegelijkertijd is sprake van een toenemend tekort aan huisartsen en ondersteunend personeel. Dit maakt het moeilijk om waarnemers, opvolgers en ondersteunend personeel te vinden. 

De verwachting is dat de druk op de huisartsenpraktijk alleen maar toeneemt. Arts en Zorg werkt aan toekomstbestendige zorg en levert hierbij diverse diensten aan zelfstandige praktijkhouders en gezondheidscentra: 

  • Samenwerkingspraktijken 
  • Online patiëntomgeving Gezond.nl 
  • DocLine  

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Arts en Zorg, dan kunt u contact opnemen met Tieme Leenders via 06 11 23 46 57 of tleenders@artsenzorg.nl