Samenwerkingspraktijken

Arts en Zorg werkt aan toekomstbestendige zorg en ondersteunt zelfstandige huisartsen hierbij! Zo krijgt u meer tijd voor uw patiënten.

Arts en Zorg ondersteunt zelfstandige huisartsen

 • U bent zelfstandig huisarts.
 • U voert onder eigen naam praktijk en wil dit graag blijven doen. 
 • U zoekt ondersteuning bij uw dagelijkse praktijkvoering en bij innovaties in de huisartsenzorg. 
 • U zet zich in of staat open voor toekomstbestendige huisartsenzorg. 
Afhankelijk van uw behoeften bekijken we gezamenlijk de gewenste ondersteuning.

Arts en Zorg is een ervaren zorgaanbieder én sparringpartner

 • Uw issues ervaren wij ook op onze gezondheidscentra. 
 • Wij ondersteunen al 10 jaar zelfstandige huisartsen en streven daarbij de volgende doelen na: 
  • Toekomstbestendige zorg door in te zetten op taakdelegatie en digitale innovaties.
  • Het faciliteren van mogelijkheden om flexibel te werken zowel in tijd als op locatie.
  • De afhankelijkheid van de fysieke aanwezigheid van een huisarts te verminderen.
  • Advisering en begeleiding bij samenvoeging van praktijken.
  • Meedenken in opvolgingsproblematiek op middellange termijn. Door een praktijk meer toekomstbestendig te maken wordt deze ook aantrekkelijker voor overname.

Mogelijkheden

Als ervaren zorgaanbieder delen wij graag onze kennis en ervaring in de eerstelijnszorg. Wij kunnen u onder andere de volgende ondersteuning bieden:

 • Arts en Zorg heeft ruime ervaring met projectondersteuning en het implementeren en borgen van nieuwe ontwikkelingen zoals taakherschikking of digitale innovaties. 
 • Wij hebben zelf het digitale patiëntenportaal Gezond.nl ontwikkeld met mogelijkheden als:
  • Zorg op afstand via videoconsult, chat en e-consult.
  • Selfservice door online afspraken te maken, herhaalmedicatie aan te vragen en labuitslagen in te zien.
  • Elektronische inzage in medisch dossier door patiënten. 
 • Wij kunnen ondersteunen bij NHG-accreditatie, klanttevredenheidsonderzoek (KTO) en niet-medische scholingsprogramma’s, zoals lean werken en zelforganisatie.

Arts en Zorg heeft voor haar eigen gezondheidscentra een centrale backoffice voor: personeelszaken, telefonie, zorg en kwaliteit, ICT, regio-en projectmanagement, Clinical en Business Intelligence (CBI), financiële en salarisadministratie, zorgcontractering en juridische zaken. Als aangesloten huisarts kunt u gebruik maken van deze backoffice. 

Contact

Bent u benieuwd hoe we u kunnen ondersteunen of wilt u meer weten over de mogelijkheden bij Arts en Zorg? Neem dan contact met Tieme Leenders op via  06 11 23 46 57 of tleenders@artsenzorg.nl. Wij gaan graag met u in gesprek.