Samenwerkingspraktijken

Zorginnovaties die u ondersteunen, zodat u meer tijd heeft voor uw patiënten

Huisartsen ervaren een steeds grotere druk op hun huisartsenpraktijk. Er is een toenemend tekort aan huisartsen en overige medewerkers. Dit maakt het moeilijk om een volledige bezetting te realiseren en geeft problemen bij de opvolging van een praktijk. Tegelijkertijd vergrijst de Nederlandse bevolking en stijgt het aantal zorgvragen en de complexiteit daarvan. De verwachting is dat de druk op de huisartsenzorg de komende jaren alleen maar toeneemt.

Wilt u als huisarts uw zelfstandigheid behouden en voldoende tijd en ruimte hebben om goede zorg te verlenen aan uw patiënten? Wij ondersteunen u, zodat u zich kunt focussen op het verlenen van zorg. Samen maken we huisartsenzorg toekomstbestendig.


Arts en Zorg is een ervaren zorgaanbieder en sparringpartner

Arts en Zorg is met 21 eigen gezondheidscentra door het hele land een ervaren zorgaanbieder. Hierdoor weten we precies tegen welke uitdagingen onze zorgverleners aanlopen en hoe we de zorg kunnen innoveren. Wij ondersteunen sinds 2011 zelfstandige huisartsen: de samenwerkingspraktijken. Er zijn al elf samenwerkingspraktijken met meer dan 70.000 patiënten bij Arts en Zorg aangesloten. Zij maken naar volle tevredenheid gebruik van de ondersteuning en expertise van Arts en Zorg. 

Omgaan met tekorten in de huisartsenzorg

Wij maken hiervoor gebruik van onder andere ons digitale patiëntomgeving HuisartsDichtbij en taakherschikking. Ons medisch contactcentrum kan huisartsen en doktersassistenten op afstand inzetten.

Advisering en begeleiding bij samenvoeging van praktijken

Arts en Zorg heeft ervaring met de integratie van verschillende huisartsenpraktijken naar één toekomstbestendig gezondheidscentrum.

Meedenken over opvolging

Wij denken graag mee over de opvolgingsproblematiek op middellange termijn. Een toekomstbestendige praktijk is aantrekkelijker voor overname.


Wat wij voor u kunnen betekenen

Als ervaren zorgaanbieder delen wij graag onze kennis en ervaringen in de eerstelijnszorg. Samen met u kijken we welke ondersteuning aansluit bij uw wensen en behoeften. Gezamenlijk maken we een plan van aanpak op maat.

  

Icoon van een raket

 

 

Toekomstbestendige zorg

Wij hebben ruime ervaring met het implementeren en borgen van nieuwe ontwikkelingen zoals taakherschikking, onze eigen digitale patiëntomgeving HuisartsDichtbij en digitale innovaties. Daarnaast heeft Arts en Zorg een eigen medisch contactcentrum, dat ook wordt ingezet voor samenwerkingspraktijken.

 

Landelijk schakelpunt

 

 

Centrale backoffice

Arts en Zorg heeft voor haar eigen gezondheidscentra een centrale backoffice voor onder andere: personeelszaken, zorg en kwaliteit, regio- en projectmanagement, Clinical en Business Intelligence (CBI), telefonie en juridische zaken. Als aangesloten huisarts kunt u gebruik maken van deze backoffice. 

 

E-consult

 

 

Patiëntenportaal HuisartsDichtbij

Samenwerkingspraktijken kunnen gebruikmaken van onze eigen digitale patiëntenomgeving HuisartsDichtbij. Dit portaal biedt patiënten mogelijkheden zoals zorg op afstand via videoconsult, chat en e-consult en inzage in het medisch dossier. Patiënten kunnen zelf online een afspraak maken, herhaalmedicatie aanvragen en labuitslagen inzien.

 

Kosten & declaraties

 

 

Kwaliteitsverbeteringen en inzicht

We ondersteunen bij kwaliteitsmanagement, NHG-accreditatie en niet-medische scholingsprogramma’s zoals LEAN en klanttevredenheidsonderzoek. Daarnaast analyseren we data naar rapportages, die de praktijkvoering verbeteren.


Contact

Bent u benieuwd hoe wij u kunnen ondersteunen? Of wilt u meer weten over de samenwerkingsmogelijkheden met Arts en Zorg? Neem dan vrijblijvend contact op met Tieme Leenders, regiomanager Arts en Zorg via e-mail tleenders@artsenzorg.nl of telefoonnummer 06 – 1123 4657. Hij denkt graag met u mee.

Meer over Arts en Zorg