Klacht of suggestie

Wat wordt er gedaan voor de patiënttevredenheid?

Na een bezoek aan één van onze locaties, wordt u uitgenodigd voor een patiënttevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek is geheel anoniem. Wij voeren dit onderzoek doorlopend uit om steeds de tevredenheid van de patiënt te meten. De huisartsenpraktijk heeft altijd inzicht in de resultaten van dit onderzoek.

Waar kan ik met mijn klacht of suggestie terecht?

Als u ontevreden bent over Arts en Zorg, dan horen wij dat graag. We willen altijd leren en onze zorg waar mogelijk verbeteren. Een klacht over Arts en Zorg of één van onze medewerkers kunt u op meerdere manieren indienen: 
 

  • Dien uw klacht of suggestie in via het klachtenformulier op onze website. We handelen uw klacht met veel aandacht af. De praktijkmanager neemt contact met u op en bespreekt samen met u de mogelijkheden. 
  • U kunt zelf contact opnemen met de zorgverlener waarover het gaat om de klacht samen proberen op te lossen. 
  • Het is ook mogelijk om uw klacht te bespreken met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig. 

Wat gebeurt er nadat ik een klacht heb ingediend?

Dit hangt af van de manier waarop u de klacht heeft ingediend. Wanneer uw klacht binnenkomt, bespreekt de praktijkmanager uw klacht met het team en onderzoekt wat er precies is gebeurd. Indien nodig raadplegen wij uw medisch dossier of worden telefoongesprekken beluisterd. Lees in onze privacy statement meer over het bewaren van gegevens. Binnen vijf werkdagen nemen wij contact met u op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.  

Als uw klacht een reden is om onze zorg te verbeteren, gaan we daarmee aan de slag. U hoort altijd van ons wat wij met uw klacht hebben gedaan. Ieder huisartsenpraktijk bespreekt de klachten maandelijks anoniem om te kijken of er verbeterpunten zijn. Eén keer per jaar is er overleg tussen de kwaliteits- en regiomanagers. Daarin bespreken we op basis van de ingediende klachten en suggesties op welke gebieden we onze zorgverlening structureel kunnen verbeteren.

Wat moet ik doen als ik de klacht samen met Arts en Zorg niet kan oplossen?

Wanneer u er samen met ons niet uitkomt, kan de klacht worden besproken met een onpartijdige klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris kan bemiddelen bij uw klacht, maar kan u ook meer vertellen over het klachtenproces, vragen beantwoorden of u begeleiden bij een schriftelijke klacht. 

Heeft u een klacht over een medewerker van een huisartsenpraktijk of een diëtist van Arts en Zorg? Dan kunt u terecht bij mevrouw N. Abachri. U kunt haar bereiken via klachtenfunctionaris@artsenzorg.nl of telefonisch via 06 - 1635 23 94. Lees voor meer informatie onze klachtenregeling. 

Mocht de bemiddeling via de klachtenfunctionaris geen oplossing bieden, dan kunt u een uitspraak over uw klachten aanvragen bij de geschillencommissie. Het oordeel van deze commissie is bindend. Meer informatie hierover vind u op de website van de SKGE.