Arts en Zorg en Saltro zetten samenwerking voort

6 dec 2019

Zakelijk

Arts en Zorg en diagnostisch centrum Saltro zetten hun samenwerking voort. Gezamenlijk geven zij invulling aan hun ambitieuze doelstellingen waarbij de patiënt samen met de huisarts de regie voert over het diagnostische proces.

Medio november ondertekenden Amon van den Borg, algemeen directeur, Harmen Sietsma, medisch directeur bij Arts en Zorg, Esther Talboom-Kamp, voorzitter Raad van Bestuur en Jurgen Woerdman, lid raad van bestuur van Saltro, de overeenkomsten.

De afgelopen zes jaar werken beide partijen al intensief samen waarbij de doktersassistent van Arts en Zorg de bloedafname uitvoert en Saltro de materialen ophaalt en analyseert. Sinds begin dit jaar is de samenwerking uitgebreid naar GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA), zusterorganisatie van Arts en Zorg, waar huisartsenzorg aan asielzoekers wordt verleend. Deze samenwerkingen worden per 1 januari 2020 gecontinueerd.  

Diagnostiek geïntegreerd in praktijkvoering

De patiënt staat centraal in de samenwerking om de diagnostiek en zorg te optimaliseren. Harmen Sietsma, medisch directeur bij Arts en Zorg: “Wanneer de huisarts lab diagnostiek aanvraagt bij een patiënt, dan kan de assistente direct het bloed afnemen. Dit wordt als goede service ervaren, temeer omdat de uitslag van het onderzoek door goede afstemming met Saltro zeer snel (digitaal) beschikbaar is voor de patiënt.” 

Esther Talboom-Kamp, bestuursvoorzitter bij Saltro, vult aan: “Het doel is om de patiënt integrale zorg en diagnostiek dichtbij de patiënt te bieden. Daarbij zetten we in op innovatieve digitale oplossingen.”