Voorgenomen overname huisartsenpraktijk Lievense in Leeuwarden

21 dec 2022

Leeuwarden

Arts en Zorg is voornemens huisartsenpraktijk Lievense in Leeuwarden over te nemen wanneer de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hiervoor goedkeuring heeft verleend.

Voor patiënten van Huisartsenpraktijk Arts en Zorg Leeuwarden verandert er niets.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Tieme Leenders, regiomanager Arts en Zorg via e-mail tleenders@artsenzorg.nl of telefoonnummer 06 – 1123 4657