Word lid van de Cliëntenraad van Arts en Zorg

22 nov 2023

Algemeen

Wij zoeken enthousiaste en betrokken leden voor onze Cliëntenraad die het allerbeste willen voor onze patiënten. Ben jij empathisch, integer, respectvol, betrokken en positief kritisch? En ben je patiënt of vertegenwoordiger van een patiënt van Arts en Zorg? Kom dan onze Cliëntenraad op vrijwillige basis ondersteunen!

De Cliëntenraad gaat bijvoorbeeld in gesprek met de directie over het beleid van Arts en Zorg: ‘Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? Ervaart de patiënt dit ook zo? De Cliëntenraad behartigt de belangen van alle (huidige en toekomstige) patiënten, bijvoorbeeld ten aanzien van patiënttevredenheid en patiëntenparticipatie.

Als lid van de Cliëntenraad speel je een cruciale rol in het vertegenwoordigen van de belangen van onze patiënten. Je bent betrokken bij het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie over kwesties die van invloed zijn op de zorgverlening en de patiënttevredenheid, zoals;

 • Kwaliteit (van de zorg en dienstverlening);
 • voorzieningen voor patiënten en bezoekers;
 • klachtenbehandeling;
 • bejegening;
 • ontwikkelingen in de zorg binnen en buiten het directe verzorgingsgebied;
 • praktische organisatie van thema’s die direct patiëntgebonden zijn;
 • toetsen van het beleid en gevraagd/ongevraagd adviseren vanuit het perspectief van de patiënt.

De Cliëntenraad is op zoek naar drie tot vijf leden waarvan onder andere een voorzitter, secretaris en penningsmeester die zich betrokken voelen bij, en belangstelling hebben voor de (beleids)ontwikkelingen binnen Arts en Zorg.

Wat komt erbij kijken? 

Je bent een goede gesprekspartner voor de directie, managers/directeuren, en het toezichthoudend orgaan.

 • Beschikking over bestuurlijk inzicht.
 • Kritisch, analytisch en constructief denkvermogen.
 • In teamverband kunnen werken.
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
 • In staat om de gemeenschappelijke belangen van de patiënten op organisatorisch niveau voor het voetlicht te brengen en te behartigen en dit los te zien van eventuele persoonlijke belangen.
 • Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.
 • Affiniteit met de gezondheidszorg en in het bijzonder de huisartsenzorg en geïnteresseerd om vanuit het perspectief van een patiënt mee te denken over het beleid en de diensten van Arts en Zorg.
 • Bereid en beschikbaar zijn om gemiddeld vier tot tien uur per maand te besteden aan het werk van de Cliëntenraad (o.a. vergaderingen, voorbereiden, locatiebezoek en bestuderen stukken).

Hoe ondersteunen wij de Cliëntenraad? 

 • De mogelijkheid om ontwikkelingen in de zorg van dichtbij te volgen.
 • De mogelijkheid om invloed uit te oefenen en de positie van patiënten te verbeteren.
 • Een leerzame werkomgeving en deskundigheidsbevordering door deelnemen aan opleidingen en trainingen.
 • Vrijwilligersvergoeding, onkostenvergoeding en een reiskostenvergoeding.

Wil jij onderdeel uitmaken van onze Cliëntenraad en een belangrijke rol vervullen in het vertegenwoordigen van de belangen van onze patiënten? Stuur dan jouw cv en begeleidende mail naar sollicitatie@artsenzorg.nl.