Apotheek

Arts en Zorg streeft naar medicijnverstrekking in alle gezondheidscentra. Daarom werken wij op een aantal locaties samen met Medsen apotheek of andere lokale apotheken.

In een aantal gezondheidscentra is een Medsen apotheek gevestigd. In andere centra wordt samengewerkt met lokale apotheken, al dan niet op hetzelfde adres. U kunt op de pagina van uw eigen gezondheidscentrum zien of er een apotheek aanwezig is. Daar vindt u ook een link naar meer informatie over de apotheek.

De informatie op deze pagina's geldt voor de Medsen apotheken.

Bij de apotheek in uw gezondheidscentrum kunt u terecht voor genees- en hulpmiddelen op recept, maar ook voor vrij verkrijgbare geneesmiddelen. Verder kunt u bij de apotheek ook terecht voor verzorgings- en verbandartikelen en huidverzorgingsproducten. 

Samenwerking met huisarts

De apotheek werkt intensief samen met de huisartsenpraktijk. De te verlenen zorg en service wordt zoveel mogelijk met elkaar afgestemd zodat u een optimale behandeling krijgt. Een bijzondere vorm van samenwerking vindt u in onze chronische medicatie service (ook bekend onder de naam Servicerecept of Herhaalservice). 

Informatie en advies

Bij uw medicijnen ontvangt u van de apothekersassistent informatie over het gebruik ervan.

Heeft u vragen over uw medicijngebruik of wilt u persoonlijk advies, dan kunt u ook een afspraak maken met de apotheker.

Voor algemene apotheekinformatie over ziektebeeld, gezondheid, geneesmiddelen en hulpmiddelen kunt u terecht op de website apotheek.nl. In de wachtruimte van de apotheek vindt u ook diverse folders hierover. 

Veiligheid

Bij elk geneesmiddel controleren wij of u het veilig kunt gebruiken samen met uw andere geneesmiddelen. Ook zijn er zaken waarvan wij op de hoogte moeten zijn om een veilig geneesmiddelengebruik te kunnen garanderen. Vertel het ons als u allergisch bent voor een bepaald middel of bijvoorbeeld als u zwanger bent.

Krijgt u een geneesmiddel voor het eerst, of heeft u het langer dan een jaar niet gebruikt? Dan is de apotheek wettelijk verplicht om u bij de “eerste uitgifte” uitleg over het gebruik en de werking te geven. Bij de “tweede uitgifte” wordt gevraagd naar uw ervaringen, zoals bijwerkingen of problemen met het gebruik. Dit begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel helpt u het medicijn veilig en bewust te gebruiken.

Heeft u problemen met het innemen van uw medicatie of heeft u andere vragen? Wij zoeken samen met u naar de beste oplossing.

De apotheker neemt overigens graag de tijd voor een persoonlijk adviesgesprek over uw medicijnen. U kunt hiervoor een afspraak maken. De apotheek beschikt over een aparte spreekkamer. 

Oude medicijnen

Oude medicijnen mogen niet mee met het gewone huisvuil. U kunt deze inleveren bij de apotheek. Gebruikte spuiten en naalden mogen uitsluitend in een afgesloten naaldencontainer afgegeven worden. Lege naaldencontainers kunt u gratis afhalen in uw eigen apotheek.

Voorwaarden van levering en betaling

Wij kunnen de kosten van uw genees- en hulpmiddelen meestal direct in rekening brengen bij uw zorgverzekeraar. Soms wordt een middel echter niet (volledig) vergoed en dient u direct in de apotheek te betalen. Voor sommige middelen is een machtiging van uw zorgverzekeraar nodig. Wij informeren u hierover en nemen eventueel contact op met de arts of uw zorgverzekeraar.

Genees- en hulpmiddelen vallen onder uw eigen risico. De zorgverzekeraar brengt de verplichte eigen bijdrage bij u in rekening, als u nog niet door andere zorgkosten uw eigen risico heeft betaald aan de zorgverzekeraar.

In onze apotheken zijn de ’’Algemene apotheek verkoop- en betalingsvoorwaarden’’ van de KNMP van toepassing.