Wat is Gezond.nl?

 

Gezond.nl is een nieuw consumentenplatform van Arts en Zorg. Het richt zich op het ontwikkelen en implementeren van innovaties met betrekking tot de zorg.


Waarom is Gezond.nl opgericht?

Gezond.nl is opgericht om in te spelen op jouw behoeften en de digitalisering van de zorg. Jij en je gezondheid gaan altijd samen. Jij en je zorgzaken nog niet. Technische ontwikkelingen maken het mogelijk om jou steeds meer controle, inzage en zelfredzaamheid te bieden met betrekking tot je zorgzaken.

Wat is het langetermijndoel van Gezond.nl?

Een consumentenplatform creëren dat uitgroeit tot ‘het digitale hart van je gezondheid’: het knooppunt waar je alle informatie, inzichten en afspraken over de zorg voor jouw gezondheid bij elkaar vindt.

Om dit te bereiken is het van belang om vooruitstrevend te zijn op het gebied van digitalisering in de zorg. Daarnaast is het van belang om het waarborgen van gegevens en zorg te garanderen.

Wat betekent Gezond.nl voor de gezondheidscentra?

  • Efficiëntere praktijkvoering;
  • Meer tijd voor complexe gezondheidsvragen;
  • De mogelijkheid om plaats- en tijdonafhankelijk te werken;
  • Beter geïnformeerde patiënten in de spreekkamer.

Wie werken er bij Gezond.nl?

  • Een team met diverse competenties is werkzaam op kantoor in Amsterdam en werkt hard aan het ontwikkelen en implementeren van zorginnovaties die het regelen van je zorgzaken eenvoudiger maken.
  • Het chatteam bestaat uit een deskundige poule van zorgverleners van Arts en Zorg. De zorgverleners beheren afwisselend de chat en behandelen vragen vanuit heel Nederland. Het kan dus zo zijn dat je wordt geholpen door een zorgverlener die werkzaam is bij een andere Arts en Zorg praktijk dan waar je zelf staat ingeschreven.

Functionaliteiten ontwikkeld door Gezond.nl

Tot nu toe heeft Gezond.nl de volgende functionaliteiten ontwikkeld: