Zorginnovatie

Arts en Zorg focust op continue (proces-)innovatie om de gezondheidszorg voor de patiënt te verbeteren, de zorgverlener optimaal te laten functioneren en de kosten voor de gezondheidszorg beheersbaar te houden.

Deze innovaties zijn van cruciaal belang om de huisartsenzorg in de toekomst bereikbaar en beschikbaar te houden.

Enkele voorbeelden van zorginnovatie waar Arts en Zorg aan werkt:

  • Het uitbreiden van de mogelijkheden van online dienstverlening: o.a. afspraken inplannen in de agenda van de huisarts op basis van online triage, zodat de juiste urgentie kan worden bepaald; 
  • Taakdifferentiatie: doordat patiënten voor een flink aantal veelvoorkomende eenvoudige klachten snel terecht kunnen bij bijvoorbeeld een physician assistant of verpleegkundig specialist, houdt de huisarts meer tijd over voor de complexere zorg; 
  • Het versterken van de regiefunctie van de huisarts: doelmatige en gerichte verwijzing indien nodig; 
  • Zoveel mogelijk doelmatige diagnostiek in de eerstelijnszorg: dichtbij huis voor de patiënt en voordeliger in de kosten.