Gezond.nl

Sinds 2016 ontwikkelt Arts en Zorg via Gezond.nl digitale diensten om zorg makkelijker en slimmer te maken. Inmiddels is Gezond.nl uitgegroeid tot een online patiëntomgeving waar meer dan 200.000 patiënten en honderden zorgverleners gebruik van maken. 

Gezond.nl biedt de volgende mogelijkheden aan patiënten:

  • Chat
  • Online afspraken maken inclusief triagemodule naar de meest passende zorgverlener
  • Videoconsult-afspraken laagdrempelig en veilig voeren
  • eConsulten sturen (beveiligde berichten)
  • Inloggen met DigiD
  • Gemakkelijk online herhaalrecepten aanvragen
  • Labuitslagen en dossier online inzien
Gezond.nl heeft een Pharos-traject doorlopen waardoor het gebruiksvriendelijk is voor minder taalvaardige patiënten. Daarnaast zijn meldingen en afspraakherinneringen patiëntvriendelijk ingericht. Wij bieden praktijk specifieke implementatie waarbij het proces wordt begeleid door een implementatiemanager. Gezond.nl krijgt gemiddeld een 8,4 van patiënten. 

Contact

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden om Gezond.nl te gebruiken in uw praktijk of gezondheidscentrum of wilt u meer weten over de mogelijkheden bij Arts en Zorg? Neem dan contact met Tieme Leenders op via  06 11 23 46 57 of tleenders@artsenzorg.nl. Wij gaan graag met u in gesprek.