Gezond.nl

Meer tijd en aandacht voor uw patiënt met makkelijkere en slimmere zorg 

Al sinds 2016 ontwikkelt Arts en Zorg digitale diensten om zorg makkelijker en slimmer te maken. Gezond.nl is het online patiëntenplatform van deze diensten. Gezond.nl biedt patiënten meer regie en inzicht in hun zorg in een beveiligde patiëntomgeving. Patiënten kunnen bijvoorbeeld hun medisch dossier of labuitslagen bekijken, chatten met een zorgverlener of zelf een herhaalrecept aanvragen. Zo kunt u zich weer volledig richten op het bieden van de beste zorg voor uw patiënt. Benieuwd hoe Gezond.nl u ondersteunt?

Ga naar Gezond.nl

Veilig & betrouwbaar

Gezond.nl hecht veel waarde aan de veiligheid van gegevens. Daarom heeft Gezond.nl hoge beveiligingstandaarden en heeft zowel het NEN-7510 en MedMij-certificaat.    

Laagdrempelig & vertrouwd

Via Gezond.nl vinden uw patiënten snel het antwoord op hun gezondheidsvraag of stellen ze deze eenvoudig aan zorgverleners, bijvoorbeeld via een e-consult. 

Altijd bereikbaar

Gezond.nl is op elk moment toegankelijk. Onze innovatieve diensten zijn ook ‘s avonds of in het weekend te gebruiken, zoals chatten met een zorgverlener of een videoconsult met de huisarts.

Diensten van Gezond.nl

Gezond.nl vergroot de vitaliteit en gezondheid van patiënten door hen meer inzicht en gemak in hun gezondheid te bieden. Dat doen wij met onderstaande diensten. Gezond.nl is gebruiksvriendelijk voor minder taalvaardige patiënten. Pharos heeft hierbij meegekeken. Gezond.nl krijgt gemiddeld een 8,4 van patiënten. Een implementatiemanager begeleidt de implementatie van Gezond.nl.  

Chatten met een zorgverlener

Chatten met een zorgverlener

Chatten met een zorgverlener op Gezond.nl

Online afspraak maken

Online afspraak maken

Online afspraak maken via Gezond.nl

Videoconsult

Videoconsult

Videoafspraak met zorgverlener via Gezond.nl

E-consult sturen via beveiligde berichten

E-consult sturen via beveiligde berichten

E-consult versturen via Gezond.nl

Herhaalrecepten aanvragen

Herhaalrecepten aanvragen

Herhaalrecepten aanvragen via Gezond.nl

Labuitslagen bekijken

Labuitslagen bekijken

Labuitslagen bekijken via Gezond.nl

Medisch dossier inzien

Medisch dossier inzien

Medisch dossier bekijken op Gezond.nl

Contact

Bent u benieuwd hoe wij u kunnen ondersteunen? Of wilt u meer weten over de samenwerkingsmogelijkheden met Arts en Zorg? Neem dan vrijblijvend contact op met Tieme Leenders, regiomanager Arts en Zorg via e-mail tleenders@artsenzorg.nl of telefoonnummer 06 – 1123 4657. Hij denkt graag met u mee.

Meer over Arts en Zorg