Chronische zorg bij Arts en Zorg

In de gezondheidscentra van Arts en Zorg werken verschillende zorgverleners samen om u te begeleiden bij het omgaan en behandelen van uw chronische aandoening. Voor mensen die chronische zorg nodig hebben, zijn er zelfs speciale zorgprogramma’s ontwikkeld. Lees hieronder meer over deze zorgprogramma’s.

Maak meteen een afspraak Vind een praktijk bij u in de buurt

Op deze pagina leest u:

Wat is een zorgprogramma?

Een zorgprogramma is een pakket van zorg dat speciaal is samengesteld om mensen met een bepaalde ziekte of aandoening te begeleiden. Door verschillende onderdelen van uw zorg in zo’n programma op elkaar af te stemmen, krijgt u als patiënt gemakkelijker de zorg die u nodig heeft. 

Het is hierbij belangrijk dat uw zorgverleners goed met elkaar samenwerken. Daarom hebben we goede afspraken gemaakt met alle zorgverleners die bij uw zorgprogramma betrokken zijn. Zoals uw specialisten, diëtist, apotheker of fysiotherapeut. 

Voor uw (chronische) zorg heeft u altijd een vast aanspreekpunt. Alle zorg wordt in overleg met de huisarts en u aangeboden. We bieden alle zorg in onze zorgprogramma’s altijd zo dicht mogelijk bij u in de buurt aan. 

Dit zijn de doelen van onze zorgprogramma’s :

 • Uw ziekte bepalen (een diagnose stellen).
 • De juiste behandeling bieden.
 • Complicaties door uw ziekte voorkomen of uitstellen. 
 • U informatie geven over uw diagnose en zo uw eigen invloed hierop vergroten.
 • Uw medicijngebruik verbeteren.
 • Meer zeggenschap over de gegeven zorg mogelijk maken.
 • Uw ziekte genezen of u de best mogelijk kwaliteit van leven geven. 

Hoe werken onze chronische zorgprogramma’s? 

In onze chronische zorgprogramma’s worden de behandelingen goed op elkaar afgestemd. Daarom brengen we deze eerst samen met u in kaart. Bij Arts en Zorg bespreekt u op het spreekuur bij de praktijkondersteuner wat uw doelen zijn en hoe u deze wilt bereiken. 

Samen met de huisarts of praktijkondersteuner bepaalt u vervolgens een behandelplan dat helemaal op uw diagnose en wensen is ingericht. Waar nodig en indien gewenst, wordt de expertise van andere zorgverleners gevraagd. Alle resultaten en uitkomsten die over de tijd worden verzameld, worden allemaal vastgelegd in uw individuele zorgplan, dat in uw bezit blijft. Zo houdt u altijd overzicht op de zorg die u krijgt tijdens het zorgprogramma. 

Welke chronische zorgprogramma’s biedt Arts en Zorg aan?

Arts en Zorg biedt zorgprogramma’s aan voor:

 • Diabetes mellitus (suikerziekte)
  Bij diabetes is het suiker in uw bloed te hoog. Om dit te voorkomen, controleert een zorgverlener regelmatig de suikergehalte in uw bloed.  

  Deze controles vinden regelmatig (soms ieder kwartaal) plaats, waarvan één keer per jaar uitgebreid. De controle vindt plaats bij de praktijkondersteuner, die hier speciaal voor is opgeleid. Naast uw bloedwaarde en bloeddruk worden ook uw ogen, nieren, voeten en cholesterol bij een uitgebreide controle gecontroleerd. 

  Waar nodig bespreekt de praktijkondersteuner de uitkomsten met de huisarts. De huisarts is altijd eindverantwoordelijk voor uw behandeling. 
   

 • Astma/COPD
  Astma en COPD zijn alle twee longaandoeningen waarbij de luchtwegen ontstoken of geïrriteerd zijn. Astma is een longaandoening die u erft, of door een allergie krijgt. COPD wordt vaak veroorzaakt door roken of blootstelling aan irriterende stoffen. Symptomen zijn bij beide benauwdheid, kortademigheid en hoesten.

  Deze twee verschillende longaandoeningen kunnen goed bij de huisartsenpraktijk behandeld worden. Het belangrijkste doel bij dit zorgprogramma is om verdere schade aan uw longen te voorkomen. Tijdens de controles kijkt de praktijkondersteuner naar uw situatie en klachten. 

  Soms neemt de praktijkondersteuner een longfunctietest bij u af. Astma kan namelijk per periode enorm verschillen. Daarnaast kan COPD soms zo geleidelijk achteruit gaan dat u het zelf misschien niet eens doorheeft. Met een longfunctietest krijgt de praktijkondersteuner een beter beeld over het verloop van uw ziekte. Bij een snelle verandering wordt er samen met de huisarts naar een aanpassing in uw behandelplan gekeken. 
   

 • Hart- en vaatziekten preventie (cardiovasculair risicomanagement)
  Dit zorgprogramma is voor patiënten die een ziekte hebben aan hun hart of bloedvaten, maar ook voor patiënten die een hoger risico lopen op een hart- of vaatziekte. Bijvoorbeeld bij een hoge bloeddruk. 

  Hart- en vaatziekten is een verzamelnaam voor alle ziekten aan het hart of bloedvaten. U kunt hierbij verschillende symptomen ervaren en soms geen enkele klacht hebben.

  Samen met de praktijkondersteuner bespreekt u waar uw risico’s liggen en hoe u deze wilt aanpakken. Dit kan bijvoorbeeld met medicijnen, maar ook door een bepaalde verandering in uw leefstijl te maken. Hoe vaak u op controle komt, ligt aan uw situatie.  Dit kan elk kwartaal zijn, maar ook eens in de twee jaar.