Medische onderzoeken bij Arts en Zorg

Om achter te komen wat uw klachten veroorzaakt, verwijst de zorgverlener u soms door voor een medisch onderzoek. Dit aanvullende onderzoek wordt ook wel diagnostiek genoemd. We vinden het belangrijk dat u de juiste zorg dichtbij huis krijgt. Daarom bieden we zoveel mogelijk diagnostiek in onze eigen huisartsenpraktijken aan. Op deze pagina leest u welke onderzoeken Arts en Zorg aanbiedt en hoe deze onderzoeken verlopen. Het aanbod verschilt per huisartsenpraktijk. Kijk daarom welke onderzoeken bij uw locatie beschikbaar zijn.

Maak meteen een afspraak  Vind een praktijk bij u in de buurt

Op deze pagina leest u:

Bloedafname of bloedprikken

Bij een bloedafname prikt de zorgverlener in de arm en vult één of soms meerdere buisjes met uw bloed. Vervolgens onderzoekt het laboratorium van Saltro deze buizen. In sommige gevallen moet u nuchter naar de afspraak komen. Als dit zo is, dan hoort u dit van uw zorgverlener. Dit betekent dat u vanaf acht uur voor de bloedafname niet mag drinken en eten. Water drinken en het innemen van medicijnen mag wel, tenzij de zorgverlener anders heeft aangegeven. 

Voor een bloedafname is het belangrijk om de volgende dingen mee te nemen:

  • Labformulier dat u van de zorgverlener heeft gekregen;
  • uw legitimatiebewijs:paspoort, ID of rijbewijs;
  • uw zorgverzekeringspas.

Het bloedprikken verloopt als volgt:

  1. De bloedprikker legt eerst de benodigde spullen klaar. Denk aan: watjes, ontsmettingsmiddel, stuwband, een naald en het aantal buisjes voor het bloed.
  2. Vervolgens krijgt u een stuwband om, meestal om de bovenarm, en zoekt de prikker een goede ader om in te prikken.  
  3. De prikplek wordt ontsmet en aangeprikt. Vervolgens wordt de stuwband losser gemaakt, waardoor uw bloed weer meer gaat stromen. 
  4. De buisjes worden gevuld met uw bloed, waarna de naald weer uit de arm gehaald. Op het wondje gaat een pleister.

Heeft u angst voor bloedprikken of naalden? Geef dit dan aan bij de zorgverlener. Zij zijn getraind om u hierbij te helpen.  

Op bijna alle locaties kunt u terecht voor bloedafname door onze doktersassistent. Kijk bij uw praktijk wanneer u terecht kunt. Wij doen bloedonderzoek samen met diagnostisch centrum Saltro. Wanneer de uitslag bekend is, verschilt per onderzoek. Meestal zijn de uitslagen na één werkdag al bekend, maar bij sommigen duurt het langer. U kunt de uitslagen zelf bekijken in de digitale patiëntenomgeving HuisartsDichtbij of neem hiervoor contact op met uw praktijk.

Kwaliteit

Sinds eind 2019 heeft de Raad voor Accreditatie de bloedafname door Arts en Zorg geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017 onder registratienummer L652. Dit betekent dat ons kwaliteitsmanagementsysteem volgens deze internationale kwaliteitsnorm is opgebouwd.

Kosten bloedafname

Bloedafname en het daarop volgende onderzoek vallen onder het eigen risico. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht met alle kosten van medische onderzoeken bij Arts en Zorg. 

Urineonderzoek

Met urineonderzoek komen we meer te weten over de aanwezigheid van ziekten in de nieren of urinewegen, bijvoorbeeld bacteriële-infecties.

Voor een urineonderzoek vangt u uw ochtendurine op in een schoon potje, die u kunt ophalen bij de huisartsenpraktijk of apotheek. Ochtendurine is de eerste urine van de dag. U kunt het potje vervolgens inleveren bij de huisartsenpraktijk of op een speciaal punt. Tot hoelaat en waar u uw urine in kunt leveren, verschilt per locatie. Kijk daarom op de pagina uw huisartsenpraktijk voor meer informatie.

De doktersassistent onderzoekt urine die u inlevert bij het vermoeden op een blaasontsteking. Soms wordt de urine naar het laboratorium gestuurd voor kweek of andere onderzoeken.

Het laboratorium koppelt de uitslag van het urineonderzoek terug naar de zorgverlener. Wanneer dat gebeurt, hangt af van het soort onderzoek. De meeste uitslagen zijn binnen twee tot vier werkdagen bekend.

Kosten urineonderzoek

Urineonderzoek, dat op de locatie zelf wordt gedaan, valt niet onder het eigen risico. Het hoort bij de huisartsenzorg. Het wordt dus volledig vergoed door uw basisverzekering. Alle andere urineonderzoeken en vervolgonderzoeken worden bij het laboratorium gedaan en vallen wel onder het eigen risico.  Bekijk onderaan deze pagina vindt u een overzicht met alle kosten van medische onderzoeken bij Arts en Zorg. 

24-uurs bloeddrukmeting

Een hoge bloeddruk kan voor schade aan je lichaam zorgen. Met een 24-uurs bloeddrukmeting meten we uw bloeddruk gedurende de dag. 

Uw bloeddruk schommelt tijdens de dag. Door uw bloeddruk voor langere tijd op vaste tussentijden te meten, krijgt de zorgverlener een goed beeld van de schommelingen. Zo kan de hoogte van uw bloeddruk goed beoordeeld worden.  

Bij de 24-uurs bloeddrukmeting gaat een band om uw arm met daaraan een bloeddrukmeter. De meter zit aan uw riem vast op uw heup. U draagt de meter ook tijdens het slapen. 

Goed om te weten voor tijdens het onderzoek:

  • De bloeddrukmeting gebeurt automatisch. De band om uw arm blaast zichzelf op en loopt vervolgens ook weer leeg.
  • De doktersassistent stelt in hoe vaak uw bloeddruk gemeten wordt. Normaal is dit overdag twee tot drie keer per uur en ‘s nachts twee keer per uur.
  • De bloeddrukmeter slaat alle gegevens automatisch op. 

Maak voor een 24-uurs bloeddrukmeting een afspraak bij de doktersassistent. De doktersassistent brengt tijdens de afspraak de bloeddrukmeter aan en geeft u uitleg over het gebruik ervan. U hoeft tijdens de 24-uurs bloeddrukmeting niet in onze praktijk te blijven. De volgende werkdag brengt u de bloeddrukmeter op de afgesproken tijd weer terug. Op de meetdag is het belangrijk dat u doet wat u normaal ook doet. Zo krijgt de zorgverlener een goed beeld van uw bloeddruk op een normale dag. 

De zorgverlener bekijkt de uitkomst van de 24-uurs bloeddrukmeting en bespreekt de uitslag en het beleid met u. 

Kosten 24-uurs bloeddrukmeting

Een 24-uurs bloeddrukmeting valt niet onder het eigen risico en wordt dus volledig vergoed vanuit uw basisverzekering. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht met alle kosten van medische onderzoeken bij Arts en Zorg. 

ECG / hartfilmpje

Een ECG of ook wel hartfilmpje genoemd is het eerste onderzoek dat u krijgt wanneer u pijn op de borst heeft. Het onderzoek doet geen pijn. Een ECG toont de elektrische signalen van het hart. Zo ziet de zorgverlener of er afwijkingen zijn in uw hart. Daarnaast kan de zorgverlener met een ECG zien of u eerder een hartinfarct heeft gehad, of uw hart groter is dan normaal en of uw hart wel genoeg zuurstof krijgt. Op de meeste locaties gebeurt dit onderzoek op de praktijk zelf. 

Tijdens het onderzoek krijgt u elektroden op uw lichaam geplakt. Deze elektroden vangen het elektrische signaal van uw hart op. De elektroden zijn aan het ECG apparaat verbonden. Dit apparaat registreert de elektrische activiteit van uw hart. De doktersassistent neemt het ECG af en het duurt ongeveer tien minuten. De zorgverlener bekijkt de uitkomst van de ECG en bespreekt de uitslag met u en wat de volgende stappen zijn. 

Kosten ECG

Een ECG op de huisartsenpraktijk valt niet onder het eigen risico en wordt dus volledig vergoed vanuit uw basisverzekering. Een ECG via het ziekenhuis valt wel onder het eigen risico. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht met alle kosten van medische onderzoeken bij Arts en Zorg. 

Hartritmeonderzoek

Hartritmestoornissen kunnen met een ECG onderzocht worden. Een andere manier om uw hartritme te onderzoeken is met een eventrecorder. Dit is een klein apparaatje dat met twee elektroden voor langere tijd op uw borst wordt aangesloten. De eventrecorder legt uw hartritme vast tijdens dagelijkse bezigheden. 

Bij een aantal van onze huisartsenpraktijken kunt u op verzoek van de zorgverlener een hartritmeonderzoek laten doen door middel van een eventrecorder. Wanneer de zorgverlener dit onderzoek wil laten doen, hoeft u daarvoor dus niet altijd naar een cardioloog in het ziekenhuis. Een cardioloog bekijkt de uitkomst van het onderzoek en stuurt de uitslag naar uw zorgverlener. Op basis van de uitslag kan de zorgverlener beslissen of een verwijzing naar de cardioloog noodzakelijk is.

Kosten hartritmeonderzoek

Een hartritmeonderzoek door middel van een event recorder valt onder het eigen risico, omdat het specialistenzorg betreft. De cardioloog bekijkt en interpreteert namelijk de uitkomst van het onderzoek. Wel is dit vaak voordeliger dan een consult bij de cardioloog zelf in de spreekkamer. Bekijk onderaan deze pagina u een overzicht met alle kosten van medische onderzoeken bij Arts en Zorg. 

Longfunctietest

Bij een longfunctietest onderzoeken we de functie van uw longen. De longfunctietest is een soort blaastest. Het wordt ook wel spirometrie genoemd. Met deze test komen wij erachter hoe goed uw longen werken en of uw vernauwingen heeft. De praktijkondersteuner test of u misschien astma of COPD heeft. 

Bij deze test krijgt u een klem op uw neus en zit u rechtop op een stoel of kruk. Vervolgens neemt u het mondstuk van het apparaat in uw mond. U kunt hier gewoon door ademen. Hierna vragen we u om zo hard mogelijk in en uit te ademen. Deze meting doet u drie keer achter elkaar. De test duurt ongeveer een halfuur tot drie kwartier. 

Op basis van de uitslag bespreekt de zorgverlener met u wat de volgende stappen zijn.

Kosten longfunctietest

De kosten voor een longfunctietest op de praktijk vallen niet onder het eigen risico en worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Dit geldt niet voor een longfunctietest in het ziekenhuis. Bekijk onderaan deze pagina u een overzicht met alle kosten van medische onderzoeken bij Arts en Zorg. 

Doppleronderzoek

Bij een doppleronderzoek meten we de bloedstroom in uw armen en benen met behulp van geluidsgolven. Ook meten we de bloeddruk in uw armen en benen. Zo zien we waar uw bloedvaten minder goed of niet werken en of u bijvoorbeeld een verstopping in uw aderen heeft of slecht functionerende kleppen. Het onderzoek doet geen pijn. De zorgverlener bekijkt de uitkomst van het doppleronderzoek en bespreekt de uitslag en het beleid met u. 

Kosten Doppleronderzoek

Een doppleronderzoek bij de huisarts valt niet onder het eigen risico en wordt dus volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht met alle kosten van medische onderzoeken bij Arts en Zorg. 

CRP-sneltest

Met een CRP-sneltest worden bepaalde ontstekingswaarden in uw lichaam onderzocht. Wanneer de zorgverlener hierom vraagt, kunt u daar vrijwel altijd direct voor terecht bij de doktersassistent. De assistent neemt een klein druppeltje bloed af via een vingerprik. Dit bloed wordt gelijk onderzocht. De uitslag is al binnen een paar minuten bekend. 

Een CRP-test wordt uitgevoerd als u erg moet hoesten of last heeft van kortademigheid. Met deze test kan de zorgverlener bijvoorbeeld controleren of een medicijn nodig is.

Kosten CRP-sneltest

De CRP-sneltest valt onder het eigen risico. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht met alle kosten van medische onderzoeken bij Arts en Zorg. 

Teledermatologie 

Bij een teledermatologie onderzoek stuurt uw zorgverlener foto’s van uw huidprobleem via een beveiligd portaal naar de dermatoloog (huidspecialist). De zorgverlener doet dit bijvoorbeeld wanneer hij of zij zelf niet weet wat de oorzaak van uw klachten is of om uw diagnose te checken. 

Op basis van de foto’s kan een dermatoloog een beoordeling geven. De uitslag van het onderzoek is vaak al na een paar dagen bekend. Op basis van de uitslag bespreekt de zorgverlener met u het beleid.

Kosten teledermatologie

Teledermatologie valt onder het eigen risico, omdat het specialistenzorg betreft. Wel is een teleconsult vaak voordeliger dan een consult bij de dermatoloog zelf in de spreekkamer. Bekijk onderaan deze pagina u een overzicht met alle kosten van medische onderzoeken bij Arts en Zorg. 

Kosten medische onderzoeken

In onderstaand overzicht hebben we alle kosten van medische onderzoeken bij Arts en Zorg voor u op een rij gezet. Hier leest u meer informatie over wat wel en niet onder het eigen risico valt, wat onderzoeken kosten en wat er op uw kostenoverzicht staat.