Kosten en declaraties

Welke kosten worden vergoed door mijn zorgverzekeraar?

De standaard huisartsenzorg wordt altijd volledig vergoed door de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. Deze kosten vallen dus niet onder uw eigen risico. 

Standaard huisartsenzorg zijn telefoontjes, afspraken en aan-huis-bezoeken door huisartsen, doktersassistenten, praktijkondersteuners en andere zorgverleners die bij Arts en Zorg werkzaam zijn.

Welke kosten vallen onder het eigen risico en betaal ik zelf?

Een deel van de zorgkosten betaalt u zelf omdat deze onder het eigen risico vallen. Onder andere extra medisch onderzoek, verwijzingen en medicijnen via de huisarts vallen onder het eigen risico. Dat betekent dat u deze kosten aan uw zorgverzekeraar betaalt, behalve als u het limiet van uw eigen risico al heeft bereikt. Het is aan u om op uw eigen risico te letten.

Voorbeelden van zorg die onder het eigen risico vallen: 

  • Voorgeschreven medicijnen;
  • bloedafname en -onderzoek;
  • alle kweken die worden afgenomen;
  • onderzoeken in het ziekenhuis (zoals een röntgenfoto en echo); 
  • bezoek aan een specialist in het ziekenhuis; 
  • bezoek aan een organisatie voor psychologische hulp. 

Bovenstaande lijst is niet compleet. Wilt u weten of bepaalde zorg van Arts en Zorg onder het eigen risico valt? Vraag het aan uw zorgverzekeraar of neem contact op met uw praktijk. Lees meer over de kosten van medische onderzoeken bij Arts en Zorg of neem een kijkje op de website van de Rijksoverheid.

Wat staat er op mijn declaratieoverzicht?

Alles wat Arts en Zorg bij uw zorgverzekeraar in rekening brengt (en uw zorgverzekeraar betaalt), vindt u op het declaratieoverzicht onder de naam Arts en Zorg B.V

Alles wat u zelf betaalt en onder het eigen risico valt kan ook onder de naam Health Angels B.V. staan op het declaratieoverzicht, of onder de naam van de betrokken zorgverlener. 

Medische onderzoeken
Wanneer de doktersassistent de bloedafname en kweken op uw Arts en Zorg locatie heeft gedaan, vindt u de kosten op het declaratieoverzicht terug onder Saltro of Eerstelijns Behandelcentra B.V. Dit hangt af van uw zorgverzekeraar. 

Bij bloedafname of kweken door een externe partij vindt u op uw declaratieoverzicht de kosten terug onder de naam van het betreffende laboratorium. 

Voor overige medische onderzoeken op Arts en zorg locaties staan de kosten onder de naam Health Angels B.V., Saltro of Kysos. Heeft u vragen over uw declaratieoverzicht? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of met uw huisartsenpraktijk.

Wat betekent het all-in tarief op mijn declaratieoverzicht?

De vergoeding van de huisartsenzorg in Nederland wordt per verrichting gedaan. Arts en Zorg heeft met alle zorgverzekeraar één totaal tarief afgesproken. Zo hoeft de huisarts niet elke verrichting te declareren. 

Het all-in tarief gaat om een vast bedrag per kwartaal dat Arts en Zorg van de zorgverzekeraars ontvangt voor alle bij Arts en Zorg ingeschreven patiënten die bij deze verzekeraars verzekerd zijn. Dit totaal tarief is dus het all-in tarief. Een deel van dit tarief wordt gebruikt om de huisartsenzorg verder te verbeteren en te ontwikkelen. U vindt het all-in tarief terug op uw declaratieoverzicht onder de codes ‘33141 en 31151 S3 zorgvernieuwing’.