All-in tarief voor huisartsenzorg

Zorgaanbieder Arts en Zorg & zorgverzekeraar Menzis werken samen om de kwaliteit en doelmatigheid van de gezondheidszorg te verbeteren. Arts en Zorg & Menzis* zijn hiervoor per juli 2017 een vernieuwde financieringswijze overeengekomen die dit mogelijk maakt: het all-in tarief. Hieronder kunt u lezen wat deze financieringswijze inhoudt, hoe u het terugvindt op uw declaratieoverzicht en wat de voordelen hiervan voor u zijn.

*Het all-in tarief geldt ook voor verzekerden van Anderzorg, dat ook onder Menzis valt.

Alle andere zorgverzekeraars zijn Menzis gevolgd in de afspraken. Met deze verzekeraars hebben we per 1 januari 2018 ook een all-in tarief afgesproken voor de financiering van de huisartsenzorg.

Hoe ziet de financiering van huisartsenzorg er in Nederland uit?

Normaal gesproken bestaat de vergoeding die een huisarts ontvangt van de zorgverzekeraar uit inschrijftarieven en daarnaast een vergoeding voor de geleverde zorg per verrichting (consulten of behandelingen). De huisarts declareert bij de zorgverzekeraar dus de volgende onderdelen:

  • Inschrijftarieven: de huisarts brengt voor iedereen die in zijn praktijk staat ingeschreven een vast bedrag per kwartaal in rekening bij de zorgverzekeraar, het inschrijftarief. Dit zijn abonnementskosten voor zijn beschikbaarheid, ook als u niet bij de huisarts bent geweest.
  • Consulten, telefonische consulten en visites.
  • Afzonderlijke behandelingen: een huisarts kan ook specifieke afzonderlijke behandelingen in rekening brengen. Dit zijn bijvoorbeeld chirurgische ingrepen en longfunctiemetingen.

Wat heeft Arts en Zorg over de financiering van de zorg afgesproken met de zorgverzekeraars?

Op dit moment wordt de vergoeding van de huisartsenzorg in Nederland nog per verrichting gedaan, zoals hierboven beschreven. Arts en Zorg is met alle zorgverzekeraars één totaaltarief overeengekomen. Zo hoeft de huisarts niet elke losse verrichting te declareren en zijn de huisarts en zorgverzekeraar beiden minder tijd kwijt aan de administratie.

Het gaat om een vast bedrag per kwartaal dat Arts en Zorg van de genoemde verzekeraars ontvangt voor alle ingeschreven patiënten die bij deze verzekeraars verzekerd zijn. Dit totaaltarief wordt ook wel het all-in tarief genoemd. Een deel van dit all-in tarief is bedoeld om de zorg in de huisartsenpraktijk verder te verbeteren en ontwikkelen, denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van nieuwe online diensten.

Wat merk ik daar als patiënt van?

Door de vermindering van administratieve lasten kan de huisarts meer tijd en aandacht besteden aan het verder verbeteren en innoveren van onze zorg. Onze patiënten krijgen zo een ruimer aanbod aan diensten waar ze uit kunnen kiezen. Denk bijvoorbeeld aan de beveiligde online chat, de mogelijkheid om labuitslagen online te bekijken en nieuwe onderzoeksmogelijkheden binnen de huisartsenpraktijk zoals ECG’s.

Arts en Zorg heeft duidelijke kwaliteitsafspraken gemaakt met de zorgverzekeraars waar de geleverde zorg aan moet voldoen. De kwaliteit van de zorg moet onder deze nieuwe financieringswijze minimaal gelijk blijven. Arts en Zorg monitort dit samen met de zorgverzekeraars op basis van o.a. het klanttevredenheidsonderzoek en kwaliteitsindicatoren. 

Hoe staat dit vermeld op mijn declaratieoverzicht?

Arts en Zorg declareert het all-in tarief bij de genoemde verzekeraars onder de codes ‘31141 en 31151 S3 zorgvernieuwing’.

Vallen ‘31141 en 31151’ onder het eigen risico?

Nee. De declaratiecode ‘S3 Zorgvernieuwing’ omvat alles wat onder huisartsenzorg valt en op huisartsenzorg is het eigen risico niet van toepassing.*

*Huisartsenzorg bestaat uit telefoontjes, spreekuren en visites door huisartsen, doktersassistenten, praktijkondersteuners, physician assistants en verpleegkundig specialisten die onder verantwoordelijkheid van uw huisarts binnen de praktijk werkzaam zijn. Extra onderzoek (zoals bloedafname), verwijzingen en medicatie via de huisarts maken geen deel uit van de reguliere huisartsenzorg en vallen dus wél onder het eigen risico. Zie voor meer informatie de pagina Eigen risico huisartsenzorg.

Wat gebeurt er met de zorg die onder het eigen risico valt?

Het all-in tarief heeft betrekking op alle zorg die onder de ‘reguliere huisartsenzorg’ valt. De zorg die onder het eigen risico valt wordt dus niet vanuit dit all-in tarief betaald. Dit betekent dat u voor die zorg net als ieder ander eigen risico betaalt. U vindt dit apart terug op uw declaratieoverzicht. 

Voor de zorg die onder het eigen risico valt staan de kosten op het declaratieoverzicht onder de naam Health Angels, of bijvoorbeeld de naam van de apotheek, Eerstelijns Behandelcentrum B.V., Saltro, Ksyos, of een andere partij bij wie u de zorg afneemt. 

Deze zorg vindt u afzonderlijk op uw declaratieoverzicht. Doorgaans staat erbij vermeld welk deel voor u wordt vergoed en welk deel u zelf moet betalen.

Kijk voor meer informatie over eigen risico op de pagina Eigen risico huisartsenzorg.

Specifieke informatie over de kosten van onderzoeken die onder het eigen risico vallen vindt u op de pagina Onderzoeken.

 

Wat als ik naar een huisarts buiten mijn woonplaats ga?

Het kan voorkomen dat u buiten uw eigen woonplaats huisartsenzorg nodig heeft. Bijvoorbeeld tijdens een dagje uit of vakantie in eigen land. In die gevallen zal de betreffende huisarts direct een bedrag bij u in rekening brengen. Deze rekening kunt u vervolgens achteraf bij uw zorgverzekeraar indienen. Dit wordt dan uiteraard apart op uw declaratieoverzicht vermeld, omdat het buiten de afspraken valt die uw eigen huisarts van Arts en Zorg met de zorgverzekeraars gemaakt heeft.