Psychologische zorg 

Als u psychische klachten ervaart, zoals somberheid of stress, kunt u altijd terecht bij uw huisarts. Wilt u een afspraak maken om psychische klachten met uw huisarts te bespreken? Geef dit dan aan bij de assistent. Er kan dan extra tijd voor u worden gereserveerd.

In sommige gevallen geeft een gesprek met de huisarts al voldoende houvast om zelf verder aan de slag te gaan met uw klachten. De huisarts heeft daarnaast ook de mogelijkheid om u voor verdere psychologische zorg door te verwijzen naar bijvoorbeeld een POH-GGZ of een psycholoog.

Psychologische zorg bij Hoornseveld

In het Gezondheidscentrum Hoornseveld kunt u na een verwijzing van uw huisarts terecht bij de POH-GGZ. Deze afkorting staat voor PraktijkOndersteuner van de Huisarts voor Geestelijke GezondheidsZorg. De POH-GGZ is gespecialiseerd om kortdurende begeleiding te bieden bij psychische klachten.

Ook is er de mogelijkheid om een afspraak te maken voor het spreekuur van de psycholoog van Mentaal Beter met wie wij samenwerken.

Kijk voor meer informatie over psychologische zorg en wat we voor u kunnen doen op onze landelijke website op de pagina psychische zorg.