Psychologische zorg 

Als u psychische klachten ervaart, zoals somberheid of stress, kunt u altijd terecht bij uw huisarts. Wilt u een afspraak maken om psychische klachten met uw huisarts te bespreken? Geef dit dan aan bij de assistent. Er kan dan extra tijd voor u worden gereserveerd.

In sommige gevallen geeft een gesprek met de huisarts al voldoende houvast om zelf verder aan de slag te gaan met uw klachten. De huisarts heeft daarnaast ook de mogelijkheid om u voor verdere psychologische zorg door te verwijzen naar bijvoorbeeld een POH-GGZ of een psycholoog.

POH-GGZ bij Hoendiep

Bij Gezondheidscentrum Hoendiep kunt u na verwijzing van uw huisarts terecht bij de POH-GGZ. Deze afkorting staat voor PraktijkOndersteuner van de Huisarts voor Geestelijke GezondheidsZorg. De POH-GGZ is gespecialiseerd om kortdurende begeleiding te bieden bij psychische klachten. Bekijk voor meer informatie onze pagina's over Psychologische zorg en de POH-GGZ


Wilt u een afspraak maken bij de POH-GGZ? Neem dan contact met ons op via 050 – 319 28 33. 

Indien het uw eerste afspraak bij de POH-GGZ betreft voor deze klacht, plannen wij eerst een afspraak met de huisarts in.