Inschrijven bij een huisarts in Leeuwarden - Arts en Zorg

Inschrijven bij Arts en Zorg

 

Wij verwelkomen graag nieuwe patiënten bij Arts en Zorg Leeuwarden. Wij staan voor een goede kwaliteit van zorg, dit kunnen wij alleen garanderen als het patiënten aantal niet te hoog wordt. Daarom is Arts en Zorg Leeuwarden voorwaardelijk open voor nieuwe patiënten. Momenteel zijn wij alleen open voor nieuwe patiënten die nog geen huisarts in Leeuwarden hebben.

 

Ook uw kind(eren) onder de 12 jaar kunt u meteen inschrijven. Wij gaan ervan uit dat de gezaghebbende ouder(s)/voogd op de hoogte zijn van de inschrijving van hun kind. Indien dat om een bepaalde reden niet mogelijk is, verzoeken wij u om dit aan te geven bij onze praktijk. Daarnaast kunt u zich alleen bij ons inschrijven indien u nog geen huisarts hebt in de stad Leeuwarden. Inschrijving bij ons centrum kan via onderstaand inschrijfformulier.

 

Indien tussen ons gezondheidscentrum en uw verblijfadres een te grote geografische afstand is om adequate zorg te bieden (een reisafstand die langer is dan 15 minuten), kunnen wij besluiten om u te weigeren als patiënt. Indien van deze situatie sprake is, informeren wij u uiteraard altijd. 

 

Al uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacystatement.